Máte dotazy?

 

Co soupis obsahuje?

Všechno. Jde o soupis všech objektů, které jsou nějak mimořádné z pohledu místního, regionálního, jsou památkou, nebo by jí být mohly či měly. Nebo jde jen o zajímavost, která je neobvyklá.

Proč je soupis vztažen k politickým okresům?

Od roku 1918 došlo k mnoha změnám v politickém uspořádání naší země. Když v roce 1848 došlo ke zrušení zeměpanské správy, byly zřízeny politické a soudní okresy, které respektovaly v mnohém původní hranice panství. V této době se také ustálil počet obcí a osad. K dramatické změně pak došlo v roce 1948, kdy bylo mnoho obcí určeno k likvidaci, která byla definitivně potvrzena v roce 1960 úplnou reorganizací a zánikem českomoravské hranice v rámci státoprávního uspořádání, která trvá doposud. Proto byl jako výchozí podklad zvolen Lexikon obcí z roku 1927. Toto rozdělení přetrvávalo v historii uspořádání nejdéle.

Co znamenají barvy písma u památek?

1. skupina - veškeré budovy spojené s náboženstvím

- kostely, kaple,kapličky, výklenkové kapličky, kláštery, synagogy, hřbitovy, fary.

2. skupina - veškerá drobná architektura související s náboženstvím

- kříže, sochy svatých, křížové cesty, zastavení, boží muka, morové a mariánské sloupy, trojiční sochy, poklony

3. skupina - památníky na významné osobnosti či události, jiná drobná architektura

- památníky, pamětní desky, busty, sochy, pomníky padlým

4. skupina - budovy které dosahovaly určitého zvláštního postavení svou funkcí

- mlýny, školy, hospody, rychty, panská sídla, sokolovny, mosty, historická a rázovitá stavení

5.skupina – památky přírodní nebo přirozené

- potoky, řeky, rybníky, stromy, skaliska, zahrady

Proč některé obce neobsahují nic?

Zpracovávání probíhá po jednotlivých politických okresech, podle zpracovávaného zdroje záleží, kolik památek a v kolika obcích obsahuje.  Postupným zpracováváním různých zdrojů se stane, že budou jednou doplněny všechny památky a zajímavé objekty jednotlivých katastrů.

Proč někde jsou fotografie a jinde ne?

Důvod je stejný jako u předchozího bodu.

Budou mít památky víc než kratičký popis a fotografii?

Ano. Obec by měla být jen základním přehledným seznamem. Každá památka má mít svou stránku s fotografiemi, plány, historickými snímky, popisem, a všemi dostupnými materiály…

Kdy bude soupis kompletní?

To je těžká odpověď. Protože jsem velmi záhy zjistil, o jak rozsáhlou práci se jedná, padla volba na postupné zveřejňování. Termín neexistuje.

I.fáze - alespoň základní výpis u některých obcí okresu

II.fáze - v každé obci výpis objektů a fotografie

III. fáze - revize jednotlivých obcí nebo druhových souborů památek

30.8.2013 dokončena I.fáze v celé ČR - proveden základní výpis v každém okrese, tedy Památka + krátký popis. Nyní budou postupně probíhat naplňování všech obcí vč.fotografií.

4.2.2017 dokončena II.fáze ve všech obcích Moravy

 

 

https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png

Aktuality můžete sledovat na Facebooku.

Zveřejňuji zde aktualizace jednotlivých obcí, které probíhá na základě jejich návštěvy mimo právě zpracovávaný okres, nebo i v rámci aktuálního okresu, či jiné novinky.

 

  

Zpět na výběr okresů