Kód CZ

Studánka

(Thonbrun)

Osady: Novoměstí, Nový Rybník, Waldhaus

[Tvrz]

Zbytky tvrziště zlikvidovány kol.1980 při melioracích

 

 

Škola

1892

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Stud%C3%A1nka_former_school_2008-11-16.jpg

 

 

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Aš

1961 Okres Cheb

2003 Pověřený městský úřad

Část Hranic

 

Historie obce >> Zdroj C)

 Prvně je Studánka v historických dokumentech zmiňována v roce 1392 jako majetek Neubergů z Podhradí. V roce 1413 jí Konrád z Neubergu prodává Zedtwitzům, konkrétně Jindřichovi. V 15. století byla Studánka patrně zcela zničena během války Zedtwitzů z městem Cheb, ale byla znovu obnovena v 16. století. Ve Studánce se nacházelo tvrziště, jehož poslední stopy byly zničeny v 80. letech 20. století při melioraci okolní půdy.

 

Před 1. světovou válkou žilo ve Studánce kolem 700 obyvatel. Vesnice v té době spadala pod obec Podhradí. Mezi světovými válkami se stala samostatnou obcí. Po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva z Československa klesl počet obyvatel o více jak 50%. V roce 1975 byla Studánka připojena k Hranicím, jejichž místní částí je dodnes.

 

V roce 1760 byla založena škola, jež se v roce 1892 přestěhovala do nové budovy v horní části obce. V roce 1826 zde byla postavena prádelna, která se stala první prádelnou na Ašsku poháněnou parním strojem. Několikrát modernizovaná prádelna prosperovala do roku 1945. V 70. letech 20. století bylo pro zaměstnance továrny postaveno nové sídliště. Po druhé světové válce začal provoz pomalu odumírat, až byl v 90. letech minulého století zrušen. V minulém století bylo ve Studánce založeno koupaliště zvané Nový rybník, které plní svůj účel i v dnešní době, a je navštěvováno lidmi z celého Ašska.

 

rok

Obyv.

domů

1850

437

 

1927

746  N

 

1930

873

 

1947

308

 

1961

227

 

1970

308

 

1998

131

2001

330

 

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org   

 

Kód CZ

Novoměstí

(Neustadt)

 

 

Okolí dnešní nádrže Junák

 

Kód CZ

Nový Rybník

(Neuenteich)

 

 

Kód CZ

(Waldhaus)

 

 

 

 Jaromír Lenoch © Aktualizace 30.3.2011