Kód CZ

[Újezd u Krásné]

(Mähring)

Hřbitov

1865, dnes poslední zbytek obce

Hřbitov v zaniklé osadě Újezd.jpg

 

Památník padlým

V 1.sv.válce, Obnoven 1992 a v r.2000 přidána deska s padlými z II.sv.války

Památník obětem první světové války[pozn. 1]

 

[Škola]

1861

 

[Mlýn]

v roce 2008 postaven na místě mlýna dřevěný Most Evropy

 

Most Evropy

2008

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/%C3%9Ajezd_Most_Evropy_2008-08-10.JPG/1280px-%C3%9Ajezd_Most_Evropy_2008-08-10.JPG

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Aš

1961 Okres Cheb

2003 Pověřený městský úřad

součást Krásné

 

Historie obce >> Zdroj C)

 První zmínka o Újezdu pochází z roku 1331, kdy vesnice patřila Neubergům. Zpočátku je vesnice nazývána Merring, až později, v 18. století získává svůj známější název Mähring. Vesnice byla obydlena německými zemědělci, kteří od 16. století prováděli luteránské bohoslužby, které tehdy začali místní Zedtwitčtí páni podporovat. Ti získali Újezd od Neubergů někdy na přelomu 14. a 15. století. Vesnice byla dělena na tři části; Horní ves, Dolní ves a Kout. V roce 1890 dosáhl Újezd nejvyššího počtu obyvatel. Žilo zde 350 Němců, a vesnice byla povýšena na obec. Poté počet obyvatel již jen klesal, hlavně mezi světovými válkami. V roce 1861 byla postavena nová škola a roku 1865 založen hřbitov, jehož zbytky jsou dnes již jediným pozůstatkem vesnice. Poslední sčítání lidu proběhlo v roce 1939. Tehdy měl Újezd 42 domů ve kterých žilo 175 obyvatel. Po 2. světové válce, v roce 1946, kdy byli všichni němečtí obyvatelé vysídleni z českého území, zůstal Újezd zcela opuštěný. Domy byli drancovány a ničeny, až byli nakonec, roku 1953 všechny odstřeleny a srovnány se zemí. V 70. letech byla v Újezdě postavena rota pohraniční stráže, která byla po pádu komunistického režimu opuštěna na počátku 90. let minulého století. V té době byl také nalezen památník obyvatelům Újezdu padlým v 1. světové válce. Ten byl v roce 1992 znovu postaven na původní místo, a na počátku 21. století restaurován. V roce 2000 k němu byla přidána deska, na které je seznam obyvatel Újezdu, kteří padli během 2. světové války.

 

rok

Obyv.

domů

1850

275

1890

350

1910

234

1927

207  N

1930

190

1939

175

42

1947

20

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (3.1.2020)

 

 

5 – 3 – 0

5 – 2 - 0

Jaromír Lenoch © Aktualizace 3.1.2020

Předchozí editace: 30.3.2011