Kód CZ

Jirny

Osada: Nové Jirny

Kostel sv.Petra

14.stol. loď 1728 a upraven barokně

 

Zvonice

S prejzovou střechou

 

Fara

 

Zámek

Barokní, 17.stol., pozdější úpravy

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Brandýs nad Labem, s.o.Brandýs n.L.

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1388 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Nové Jirny

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.8.2013