Kód CZ

Rudeč

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_u_domu_10_v_Rud%C4%8Di_%28Q94437329%29_02.jpg

 

Tvrz

Před 1359, dnes z část v č.p.720

Bývalá tvrz

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Brandýs nad Labem, s.o.Brandýs n.L.

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený městský úřad

Část města Kostelec nad Labem

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 109

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.7.2022