Kód CZ

Sudovo Hlavno

Kaplička

1905

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d1/Sudovo_Hlavno_kaplicka.jpg/800px-Sudovo_Hlavno_kaplicka.jpg

 

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_n%C3%A1vsi_v_Sudov%C4%9B_Hlavn%C4%9B_%28Q66565419%29_02.jpg/1024px-K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_n%C3%A1vsi_v_Sudov%C4%9B_Hlavn%C4%9B_%28Q66565419%29_02.jpg

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c4/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_na_n%C3%A1vsi_v_Sudov%C4%9B_Hlavn%C4%9B_%28Q66565420%29_01.jpg/1024px-Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_na_n%C3%A1vsi_v_Sudov%C4%9B_Hlavn%C4%9B_%28Q66565420%29_01.jpg

 

[Tvrz]

Zbořena již v 16.stol., v zahradě č.p.28

 

 

Usedlost

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Sudovo_Hlavno_zastavka.jpg/1920px-Sudovo_Hlavno_zastavka.jpg

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Brandýs nad Labem, s.o.Brandýs n.L.

1961 Okres Praha východ

2003 Pověřený městský úřad

 

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1052

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 658

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.7.2022