Kód CZ

Tišice

Připojené: Chrást, Kozly
Kamenný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_Ml%C3%A9kojedsk%C3%A9_ulici_v_Ti%C5%A1ic%C3%ADch_%28Q94439341%29.jpg

 

Kamenný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_v_ulici_Na_Pastvi%C4%8Dk%C3%A1ch_v_Ti%C5%A1ic%C3%ADch_%28Q94439781%29_01.jpg

 

Železný kříž

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_na_rozcest%C3%AD_u_obecn%C3%ADho_%C3%BA%C5%99adu_Ti%C5%A1ice_%28Q94436385%29.jpg

 

Pamětní deska Marie Podvalové

Pěvkyně

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/M.PODVALOV%C3%81_TI%C5%A0ICE.jpg/800px-M.PODVALOV%C3%81_TI%C5%A0ICE.jpg

 

Památník T.G.Masaryka

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Masaryk%C5%AFv_pomn%C3%ADk_v_Ti%C5%A1ic%C3%ADch_%28Q94440177%29_01.jpg/800px-Masaryk%C5%AFv_pomn%C3%ADk_v_Ti%C5%A1ic%C3%ADch_%28Q94440177%29_01.jpg

 

Pamětní deska padlým

Na budově pošty

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Pomn%C3%ADk-deska_padl%C3%BDm_v_1._sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lce_na_dom%C4%9B_M%C4%9Blnick%C3%A1_4_v_Ti%C5%A1ic%C3%ADch_%28Q94443478%29_01.jpg

 

Památník padlým

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Pomn%C3%ADk_padl%C3%BDm_v_Chr%C3%A1stu_u_Ti%C5%A1ic_%28Q94444158%29_01.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Brandýs nad Labem, s.o.Brandýs n.L.

1961 Okres Mělník

2003 Pověřený městský úřad

 

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1400

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

436 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 5.7.2022