Kod CZ 426

Bezděkov nad Metují

(Bösig an der Mettau)

Osada: Radešov

Kostel sv.Prokopa >> Zdroj 2) Zdroj C)

Barokní, 1724-27, K.I.Diezenhofer. Stavbu inicioval broumovský opat Otmar Zinke. V kostele sloužil občas mše opat Fridrich Grundtmann, ale teprve po zrušení některých kostelů za Josefa II. zde byla zřízena lokálie fary v Polici nad Metují. Půdorys kostela je osmiboký s presbytářem situovaným na šířku. V průčelí kostela jsou dvě věže, ale na rozdíl od kostela v Šonově nejsou situované šikmo. Nad lodí je zrcadlová klenba. Freska nad lodí a presbytářem je rokoková. Na hlavním oltáři je obraz Setkání knížete Oldřicha se svatým Prokopem z roku 1743 od pražského malíře Jana Karla Kováře. V nástavci je obraz svatého Vintíře. Na kazatelně z roku 1752 je znak opata Fridricha Grundtmanna.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_kostel_sv._Prokopa.jpg/800px-Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_kostel_sv._Prokopa.jpg

 

Fara Zdroj C)

1847

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_fara.jpg/1280px-Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_fara.jpg

 

Kaple P.Marie Zdroj C)

1740-63

Chapel of Virgin Mary (Bezděkov nad Metují) 02.JPG

 

Socha P.Marie Bolestné Zdroj 2)

U kostela, 1826

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_Panny_Marie.jpg/800px-Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_Panny_Marie.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_Panny_Marie.jpg/800px-Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_Panny_Marie.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

U kostela, 2./2 19.stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_sv._Jana_Nepomuck%C3%A9ho.jpg/800px-Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_sv._Jana_Nepomuck%C3%A9ho.jpg 

 

Kamenný kříž se sv.Václavem a Vojtěchem Zdroj 2)

U kostela, 1809

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD.jpg/800px-Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD.jpg

 

         Socha sv.Václava Zdroj 2)

                U kostela u kříže, 1809

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD.jpg/800px-Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD.jpg

 

         Socha sv.Vojtěcha Zdroj 2)

                U kostela u kříže, 1809

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD.jpg/800px-Bezd%C4%9Bkov_nad_Metuj%C3%AD_-_socha_Uk%C5%99i%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Se sochami sv.Václava, P.Marie a torzem v části Škutiny

Bezděkov nad Metují - poškozený krucifix.jpg

 

Kamenný kříž

Na křižovatce

 

Smírčí kříž Zdroj C)

Bezdekov smirci kriz.JPG

 

Haltýř Zdroj C)

1862, studna, Džber

Haltýř Bezděkov n.M. 1.JPG

 

Památník padlým Zdroj C)

1914-18

Bezděkov - památník padlým.jpg

 

Usedlost č.p.2

 

Usedlost č.p.3

 

Usedlost č.p.16

 

Usedlost č.p.46

 

Usedlost č.p.54

 

Usedlost č.p.56

 

Usedlost č.p.66

 

Usedlost č.p.78

 

Usedlost č.p.80

 

Usedlost č.p.91

 

Usedlost č.p.92

 

Usedlost č.p.93

 

Chalupa č.p.99

 

Chalupa č.p.100

 

Chalupa č.p.101

 

Chalupa č.p.103

 

Chalupa č.p.110

 

Usedlost č.p.120

 

Usedlost č.p.256

 

Památný dub Zdroj C)

160 let starý

Bezděkovský dub.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Police n.Metují

1961 Okres  Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Bezděkov nad Metují

Historie obce Zdroj C)

 Ves horského rázu, založená ve 13.stol. Obec byla založena ve 13. století Břevnovským klášterem v době kolonizace pohraničního hvozdu. Pravděpodobně již stála, jako několik dalších obcí, před nájezdem Tatarů v roce 1241. Lokátorem, čili osobou pověřenou založením obce, byl jakýsi Čech jménem Bezděk, po kterém se vesnice jmenuje.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

761

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

C) cs.wikipedia.org  (11.2.2019)

 

 

Kod CZ 13418

Radešov

(Radeschau)

Kamenný kříž

Před č.p.10

 

Železný kříž

Před č.p.15

 
Usedlost č.p.3

 
Chalupa č.p.11

 

 

Část Police nad Metují

 

 Stav: 37 – 37 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  11.2.2019