Kód CZ 1143

Broumov

(Braunau)

Osada: Olivětín, Poříčí, Nové Město, Kolonie 5.května

Připojené obce: Benešov, Velká Ves, Rožmitál,

Kostel sv.Petra a Pavla Zdroj 2) Zdroj C)

Kostelní náměstí. Založen současně s městem kol.1256, dnešní podoba 1682, po požáru znovu obnoven 1757, vyhořel ještě 1891

File:Kostel sv petra a pavla broumov 01.jpg

 

Fara Zdroj C)

Kostelní nám. 224

Broumov-fara2019.jpg

 

Klášter benediktínů Zdroj 2)  Zdroj C)

Později charitní domov pro řeholnice, převážně K.I.Dizenhofer, 1726-48

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_N/NPMMEh.jpeg?fl=res,667,500,1  Pohled na broumovský klášter ze zahrady

 

                Kostel sv.Vojtěcha Zdroj 2)

         Klášterní. Před 1322, současně s hradem, s částmi gotické stavby přestavěn 1684-94 M.Alliem, 1721 K.I.Diezenhofer

File:Klášter benediktinský Broumov 01.jpg

 

                Stará prelatura Zdroj 2)

                Z doby před přestavbou kláštera v 18.stol.

 

                Klášterní budova č.p. 2 - Růžový dvůr

               

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/lz8OC9.mpo?fl=res,667,500,1

 

                Kašna

               

Abtei-Braunau-15.jpg

 

                Kašna

                V zahradě

Kašna v klášterní zahradě - panoramio.jpg

 

                Studna

               

Abtei-Braunau-14.jpg

 

                Pylon – památník opata Jakuba II.Chmela

                1804

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Broumov%2C_kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_zahrada_06.jpg/1024px-Kl%C3%A1%C5%A1ter_Broumov%2C_kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_zahrada_06.jpg

 

                Budova gymnázia č.p. 1

               

https://d48-a.sdn.cz/d_48/c_img_H_D/MEYB5Yy.jpeg?fl=res,667,500,1

 

                Vodojem

                st. 276

Broumov, klášter, zahrada 07.jpg

 

                Kuželník

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Broumov%2C_kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_zahrada_08.jpg/1024px-Kl%C3%A1%C5%A1ter_Broumov%2C_kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_zahrada_08.jpg

 

                Kuchařův dům č.p. 225

                s úsekem ohradní zdi, schodiště, st. 451

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/OBlODS.mpo?fl=res,667,500,1

 

                Domek zahradníka č.p. 226

                st. 453

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7a/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Broumov%2C_kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_zahrada_02.jpg/1024px-Kl%C3%A1%C5%A1ter_Broumov%2C_kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_zahrada_02.jpg

 

                Skleník

               

Broumov, klášter, zahrada 04.jpg 

 

                Hlavní brána

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Broumov.jpg/1024px-Kl%C3%A1%C5%A1ter_Broumov.jpg

 

                Zadní brána

               

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Broumov%2C_kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_zahrada_10.jpg/1024px-Kl%C3%A1%C5%A1ter_Broumov%2C_kl%C3%A1%C5%A1tern%C3%AD_zahrada_10.jpg

 

 

                Most Zdroj 2)

                Na severní straně kláštera, 1705, přes bývalý hradební příkop do klášterní zahrady

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_F_N/bISS1C.mpo?fl=res,667,500,1

 

[Hřbitov] Zdroj 2)

zrušen 1780, kolem kostela sv.Petra a Pavla

 

 

Kostel Zmrtvýchvstání Zdroj C)

Husova 182

Broumov kostel Zmrtvýchvstání s farou.JPG

 

Fara Zdroj C)

Husova 182

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/QXDrto.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Mariánský sloup  Zdroj 2) Zdroj C)

Na náměstí, se sochami, Jan Brokoff, 1706, socha Madonny-kopie gotické z klášterního kostela, původní Brokofova přenesena do kláštera

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_H_l/l4ABdvs.jpeg?fl=res,667,500,1

 

                Socha P.Marie Zdroj C)

                kopie gotické z klášterního kostela, původní Brokoffova přenesena do kláštera

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Broumov%2C_detail_sloupu_Panny_Marie.jpg/800px-Broumov%2C_detail_sloupu_Panny_Marie.jpg

 

                Socha sv.Scholastiky Zdroj C)

                J.Brokoff, 1706

 

                Socha sv. Benedikta Zdroj C)

                J.Brokoff, 1706

https://www.hrady.cz/data_g/7088/70571.jpg

 

                Socha sv. Vintíře Zdroj C)

                J.Brokoff, 1706 st.Guntherus

 

                Socha sv.Prokopa Zdroj C)

                J.Brokoff, 1706

https://www.hrady.cz/data_g/7088/70568.jpg

 

                Socha sv. Markéty Zdroj C)

                J.Brokoff, 1706

Broumov (9) .jpg

 

                Socha sv.Václava Zdroj C)

                J.Brokoff, 1706

https://www.hrady.cz/data_g/7088/70567.jpg

 

                Socha sv.Vojtěcha Zdroj C)

                J.Brokoff, 1706, St.Adalbertus

 

                Socha sv.Hedviky Zdroj C)

                J.Brokoff, 1706

 

Markův (Morový) sloup Zdroj C)

v Z části města

boží muka - Markův (Morový) sloup

 

Socha Statečnosti Zdroj 2)

1672, na bráně do kláštera

Broumov-klášter-vstup2019sochy.jpg

 
Socha Spravedlnosti Zdroj 2)

1672, na bráně do kláštera

Broumov-klášter-vstup2019sochy.jpg

 

Socha P.Marie Zdroj 2)

1672, na bráně do kláštera

Broumov (Braunau) - sculpture.jpg

 

Socha sv.Vojtěcha Zdroj 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

 

Socha Boleslava II. Zdroj 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

 

Socha sv.Řehoře I. Zdroj 2)

V předdvoří kláštera na hlavním portále kostela, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

 

Socha sv.Václava Zdroj 2)

V předdvoří kláštera na hlavním portále kostela, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha sv.Benedikt z Nursie Zdroj 2)

V předdvoří kláštera na hlavním portále kostela, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha sv.Scholastiky Zdroj 2)

Na štítu hlavního portálu, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha sv.Vojtěcha Zdroj 2)

Na štítu hlavního portálu, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

Socha papeže Jana XV. Zdroj 2)

V předdvoří kláštera při hlavním portálu kostela, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

 

Socha sv.Prokopa Zdroj 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Kl%C3%A1%C5%A1ter_benediktinsk%C3%BD_v_Broumov%C4%9B.jpg/800px-Kl%C3%A1%C5%A1ter_benediktinsk%C3%BD_v_Broumov%C4%9B.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_F/eZlBEE.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Sousoší Zvěstování P.Marie Zdroj 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

 

Socha Krista na Hoře Olivetské Zdroj 2)

V předdvoří kláštera na zalomené terase, K.J.Hiernl, kol. 1730

 

 

 

Reliéf Kalvárie Zdroj 2)

V prostoru pod terasou, reliéf symbolizuje scénu ukřižování Ježíše Krista na vrchu Golgota za branami tehdejšího Jeruzaléma, který je znázorněn napravo od kříže. Nápis na vrcholu kříže INRI je zkratkou latinského Iesus Nazarenus Rex ludaeorum, česky Ježíš Nazaretský, král židovský a bývá tradičně zobrazován na krucifixech a jiných zobrazeních ukřižovaného Ježíše Krista. Nápis nechal na Ježíšův kříž umístit Pilát Pontský. Lebka u paty kříže je narážkou na starokřesťanskou legendu, podle níž byl Kristův kříž postaven nad hrobem Adamovým, a Kristova krev stekla na Adamovu lebku. Slunce a Měsíc mezi mraky v horní části odkazují na svědectví Bible, podle které se země během posledních hodin Ježíšova utrpení na kříži neočekávaně ponořila v pravé poledne do tmy.

 

Socha Starého zákona Zdroj 2)

V prostoru pod terasou, vlevo od Kalvárie V ruce drží kadidlo a ratolest, dole pod ní se nachází menora – sedmiramenný svícen a na hrudi má symbol čísla 12

 

Socha Nového zákona Zdroj 2)

V prostoru pod terasou, vpravo od Kalvárie. Papež, symbolizuje Nový zákon. V ruce drží hůl papežského úřadu a kalich. Na hlavě má papežskou tiáru. Dole pod sochou jsou znázorněny Kristovy rány na rukou, nohou a srdci.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Ve dvorku kláštera

 

Socha sv.Antonína Paduánského

Ve dvorku kláštera

 

Socha sv.Josefa

Ve zahradě kláštera

 

 

Socha sv.Floriána Zdroj 2)

Na dolním náměstí, 1.pol.18.stol., pův.na zahradním průčelí kláštera, na negotickém podstavci z r.1857

File:Socha sv floriana broumov.jpg File:Socha sv floriana broumov.jpg

 

Socha sv.Antonína Paduánského Zdroj 2)

U řeky, 1746

 

 

Socha sv.Josefa Zdroj 2)  Zdroj B)

V klášterní zahradě, 1.pol.18.stol.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_05_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_05_02.jpg

 

Socha Krista Zdroj B)

Pískovcová socha se nachází u silnice v obytné zástavbě. Na počátku 20. století ji nechali postavit Josef a Marie Johnovi. Zmrtvýchvstalý Kristus držící, v rukou zeměkouli, stojí na kvádrovém podstavci. Zde umístěný, florálními motivy orámovaný nápis zdůrazňuje Kristovu spasitelskou úlohu („Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ J 14,6). Socha nemá hlavu, původně chyběla i horní část kamenného kříže nahrazená dřevěným zakončením. Nápisy: Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben niemand kommt zum Vater,dann durch mich Jo.XIV 6, Errichtet von Josef und Marie John 190?. Restaurována spolkem Omnium 2019, provedl Tomáš Kučera

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_02_01.jpg 

 

Kamenný kříž Zdroj B)

U silnice

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_06_01.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj B)

U farního kostela

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_07_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_07_02.jpg

 

Boží muka Zdroj C)

u čp. 318, u hlavní cesty do Broumova

 

 

Toskánský sloup Zdroj 2)

Za bývalou horní branou, kol.1700

 

 

Kašna Zdroj 2)

Na dolní straně náměstí

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/9XTOC6.mpo?fl=res,667,500,1

 

Kašna Zdroj C)

Na dolním náměstí

File:Socha sv floriana broumov.jpg

 

Hradby Zdroj 2)

1357-59, do nichž pojato opevnění kláštera, hradu i farní kostel.

Broumov, Střelnická, hradby.jpg

 

Radnice Zdroj 2)

Mírové nám. 56, Na rohu náměstí

 

Radnice Zdroj C)

tř. Masarykova 239

Broumov radnice tř. Masarykova 239.JPG

 

Gymnasium Zdroj 2)

Jižně od kostela, 1711

Gymnázium Broumov – Wikipedie

 

Základní škola č.p.244 Zdroj C)

Hradební 244

Broumov základní škola Hradební 244 3.JPG

 

Měšťanský dům č.p.4 Zdroj C)

Gen. Svobody 4

Broumov, Generála Svobody 4.jpg

 

[Měšťanský dům č.p.32] Zdroj C)

Masarykova, REI 2007: neexistuje 32

https://iispp.npu.cz/mis_public/preview.htm?id=473215

 

Městský dům č.p.50 Zdroj C)

Mírové nám., současné č.p.49

Broumov Mírové náměstí 49, pův. 50 1.JPG

 

Městský dům č.p.51 Zdroj C)

Mírové nám., současné č.p. 49

Broumov Mírové náměstí 49, pův. 50 3.JPG

 

Měšťanský dům č.p.54 - Divadlo

Mírové nám.

Broumov divadlo Mírové nám. 54.JPG

 

Měšťanský dům č.p.55 Zdroj C)

Mírové nám. 55

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 55.JPG

 

Městský dům č.p.70 Zdroj C)

Stanislava Opočenského 70

Broumov, Stanislava Opočenského 70.jpg

 

Městský dům č.p.90 Zdroj C)

Stanislava Opočenského 90

Broumov, Stanislava Opočenského 90.jpg

 

Měšťanský dům č.p.92 Zdroj C)

Stanislava Opočenského 92

Broumov, Stanislava Opočenského 92.jpg

 

Městský dům č.p.94 Zdroj C)

Hradební, Stanislava Opočenského 94

Broumov, Hradební 94.jpg

 

Měšťanský dům č.p.96  Zdroj C)

Mírové nám. 96

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 96.JPG

 

Měšťanský dům č.p.97 Zdroj C)

Mírové nám. 97

Broumov Mírové náměstí 97.JPG

 

Měšťanský dům č.p.100 Zdroj C)

Mírové nám. 100

Broumov Mírové náměstí 100.JPG

 

Měšťanský dům č.p. 104 Zdroj C)

bývalá kavárna Herzog Mírové náměstí 104

Broumov měšťanský dům - bývalá kavárna Herzog.JPG

 

Měšťanský dům č.p.106 Zdroj C)

Mírové náměstí 106

Broumov měšťanský dům Mírové náměstí 106.JPG

 

Měšťanský dům č.p.108 Zdroj C)

Mírové nám. 108

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 108.JPG

 

Měšťanský dům č.p.109 Zdroj C)

Mírové nám. 109

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 109.JPG

 

Měšťanský dům č.p.115 Zdroj C)

Mírové nám. 115

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 115.JPG

 

Měšťanský dům č.p.116 Zdroj C)

Mírové nám., Dlážděná 116

 

Měšťanský dům č.p.118 Zdroj C)

Mírové nám. 118

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 118.JPG

 

Měšťanský dům č.p.119 Zdroj C)

Mírové nám. 119

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 119.JPG

 

Měšťanský dům č.p.120 Zdroj C)

Mírové nám. 120

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 120.JPG

 

Měšťanský dům č.p.121 Zdroj C)

Mírové nám. 121

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 121.JPG

 

Měšťanský dům č.p.122 Zdroj C)

Mírové nám. 122

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 122.JPG

 

Měšťanský dům č.p.123 Zdroj C)

Mírové nám. 123

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 123.JPG

 

Měšťanský dům č.p. 124 Zdroj C)

Mírové nám. 124

Broumov Mírové náměstí 124.JPG

 

Měšťanský dům býv. č.p. 126 Zdroj C)

Mírové nám., pův č.p. 125 z toho jen: střední část budovy –

Broumov Mírové náměstí 125, pův. 126.JPG

 

Měšťanský dům č.p.129 Zdroj C)

Mírové nám. 129

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 129.JPG

 

Měšťanský dům č.p.130 Zdroj C)

Mírové nám. 130

Broumov měšťanský dům Mírové nám. 130.JPG

 

[Měšťanský dům č.p.140]

Portál domu se sedátky, zbořen

 

[Měšťanský dům č.p.141]

Branka domu

 

Městský dům č.p.147 Zdroj C)

Krátká 147, Broumov

Broumov městský dům Krátká 147.JPG

 

Měšťanský dům č.p.154

Obránců míru 154

Broumov měšťanský dům č.p. 154.JPG

 

Měšťanský dům č.p.155 Zdroj C)

Obránců míru 155

Broumov měšťanský dům.JPG

 

Měšťanský dům č.p.160 Zdroj C)

Obránců Míru 160

Broumov měšťanský dům Obránců míru č.p. 160.JPG

 

Měšťanský dům č.p.161 Zdroj C)

Obránců Míru 161

Broumov měšťanský dům Obránců Míru 161.JPG

 

Měšťanský dům č.p.163 Zdroj C)

Obránců míru 163

Broumov měšťanský dům Obránců míru č.p. 163.JPG

 

Měšťanský dům č.p.164 Zdroj C)

Obránců míru 154

 

Měšťanský dům č.p.167 Zdroj C)

Malé nám. 167

Broumov měšťanský dům Malé náměstí 167.JPG

 

Měšťanský dům č.p. 168 Zdroj C)

Malé nám. 168

Broumov, Malé náměstí 168.jpg

 

Měšťanský dům č.p.182 Zdroj C)

Protifašistických bojovníků 182

 

Měšťanský dům č.p.199 Zdroj C)

Protifašistických bojovníků 199

 

Měšťanský dům č.p.209 Zdroj C)

Havlíčkova 209

Broumov Protifašistických bojovníků 209.JPG

 

Měšťanský dům č.p.210 Zdroj C)

Protifaštických bojovníků 210

 

Měšťanský dům č.p.211 Zdroj C)

Protifaštických bojovníků 211

Broumov Protifašistických bojovníků 211.JPG

 

Měšťanský dům č.p.231 Zdroj C)

Fučíkova 231

Broumov, třída Masarykova 231.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Broumov

Historie města

Osada založena 1171, v místech dnešního hřbitovního kostela, 1256 založeno městečko, přilehlé k dřevěnému hradu, vypálen a nově vystavěn v pol.14.stol. , 1348 královské město,

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

B) collegium.cz (22.9.2014)

C) cs.wikipedia.org (15.4.2015)

 

Kód CZ

Poříčí

(Sand)

Koželužna

Tyršova ul.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD%2C_ko%C5%BEelu%C5%BEna_Tyr%C5%A1ova_68.jpg

 

Dům č.p. 57

Na Příkopech

Poříčí, Na Příkopech 57.jpg

 

 

 

Kód CZ nemá

Olivětín

(…)

 

Dům č.p. 39 – Benediktinská prádelna

Na Příkopech

Olivětín, bývalá benediktinská prádelna Na Příkopech 39.jpg

 

 

Kód CZ nemá

Nové Město

(Neue Heimat)

Kostel sv.Václava >> Zdroj 2)

V Kopečku. Barokní, kol.1730, K.I.Diezenhofer, na místě dřevěného luteránského kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Broumov%2C_kostel_sv._V%C3%A1clava.jpg/800px-Broumov%2C_kostel_sv._V%C3%A1clava.jpg

 

Kostel sv.Ducha  Zdroj 2)

Na místě gotického kostela, 1689, přestavěn 1735, u špitálu

Broumov špitální kostel sv. Ducha.JPG

 

Kostel P.Marie >> Zdroj 2)

Hřbitovní, 14.století, obnoven 1811, roubený dřevěný,  Založen po roce 1430 na místě nejstaršího broumovského kostela patrně z roku 1177. Obnoven 1449. Nejstarší roubený kostel v Čechách. Zařízení ze 17. A 18.stol.

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_img_E_M/azEODH.mpo?fl=res,667,500,1

 

Hřbitov

U kostela P.Marie

Broumov, kościół Najświętszej Marii Panny (HB9).jpg

 

Kamenný kříž Zdroj B)

stojí uprostřed zástavby. Zadní strana připomíná zřizovatele, byl jím Anton Seix, 30. dubna 1829. Ukřižovaného Krista na vrcholu doplňuje reliéf Bolestné Panny Marie na podstavci s volutami a nápis o jejich bolestech na podnoži. Průběžně prováděné drobné opravy udržují kříž v dobrém stavu. Nápisy: Zehrt an deinen wundenherzen Wander! Trübsal Angst undBlick hierher! sind deine Schmerzen Grösser wohl an ihrer Zahl? Siehdie Mutter voller Schmerzen Und den Sohn mit Wunden ganz bedeckt. Gleichbittre Schmerz in deinen HerzIhren der dich jetzt bewegt. Panna Maria (analogicky s nápisem asi P.Maria Bolestná). Nápis vzadu: Errichtet von Anton Seix 1829 am 30. April

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_04_01.jpg

 

Železný kříž Zdroj B)

Neoklasicistní pískovcový kříž vidíme mezi dvěma vzrostými lipami u silnice spojující dvě vsi. Tvoří jej základna s imitovanými kameny, podnož s reliéfem břevna a letopočtem 1872, zužující se podstavec s bohatým reliéfem odkazujícím na Kristovo umučení a kovový kříž s Ukřižovaným. Dílo vzniklo v uvedeném roce z iniciativy zdejších benediktinů, v jejichž znaku se břevno nalézá. Kříž neukazuje výrazné poškození. reliéf: břevno, opatský monogram A N B, letopočet 1872, Reliéf: dole skřížené kopí, houba na tyči a hřeby (nástroje ukřižování)+ nahoře kalich s hrozny vína a klasy, ve štítu - Von mir aber sei fern mich zu rühmen aufzehr in dem Kreuze unsers Herrn Jessu Christi. Hl.Paul an die Gal K 6,14

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Broumov/nahledy/br_03_01.jpg

 

Boží muka Zdroj B)

Jeden ze starších reprezentatntů božích muk na Broumovsku stojící na rušné křížovatce ve městě. Pískovcový podstavec, sloup ani zakončení nenesou větší známky poškození. Nápisy (pokud byly) se nedochovaly, vyobrazení jsou značně vybledlá, těžko interpretovatelná..

Broumov boží muka - Markův (morový) sloup.JPG

 

Kašna Zdroj C)

U hřbitova, 1885 (?)

Broumov, kostel Panny Marie, kašna.jpg

 

Památník obětem 1866 Zdroj C)

Na hřbitově

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_B_C/bWqr50.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Památník obětem 1914-1945 Zdroj C)

U hřbitova

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_A_C/0oarvR.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Špitál Zdroj C)

Broumov Å¡pitál 1.JPG Broumov Å¡pitál 2.JPG

 

Škola Zdroj C)

Broumov (2).jpg

 

Škola

Základní_škola_umělecká_broumov_01.jpg

 

Vila Zdroj C)

Hotel VEBA

Broumov-Hotel-VEBA-02.JPG

 

[Obecní dvůr] Zdroj C)

Zbořen, v prostoru dvora postaven supermarket

zemědělský dvůr - vrchnostenský dvůr

 

 

Kód CZ

Kolonie 5.května

(Schafferbergsiedlung)

Řadové domy

 

 

134 – 124 - 0

107 – 22 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.10.2020

Předchozí editace: 15.4.2015