Kód CZ 5122

Hynčice

(Heinzendorf)

Kamenný kříž Zdroj D)

neogotický pískovcový kříž stojí ve vsi na rozcestí. Kromě zřizovatele manželů Banedikta a Marie Strauchových, je výjimečně zmíněn i kameník, jenž kříž roku 1868 vytvořil: Benedikt Scholz z Benešova (Wekersdorf?). Pravoúhlý sokl i podstavec jsou bohatě zdobeny, zvláště zaujme váza s květinami na levé straně. Čelní reliéf Panny Marie je doplněn reliéfy sv. Benedikta a sv. Josefa na bocích. Nechybí ani nápisy, ať již o zmíněných zřizovatelích, renovacích nebo krátká modlitba ke Kristu. Pískovcový kříž s Ukřižovaným a výrazná lebka u paty kříže završují celé dílo. Nebýt několika chybějících prvků a drolících se částí, není kříž v úplně špatném stavu. Původně se kolem objektu nacházelo ohrazení, do dnešní doby se dochovaly kamenné sloupky po stranách. Nápisy: zpředu: O Jesus durch sein Kreuz und Leiden Hilf uns alle Sünden meiden; Durch deine Angst und bittren Tod …; zadní strana: Benedikt Scholz Bildhauer von Werkelsdorf. na bocích: sv. Josef, sv. Benedikt, na zadní straně nápis: Errichtet zer Ehre und … seinen heiligen von den Eheleuten Benedikt u. Maria Strauch im Jahre 1869.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hyncice/nahledy/hn_01_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hyncice/nahledy/hn_01_02.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj D)

zhotoven roku 1795. Z četných reliéfů (na čelní straně zřejmě Panna Maria), volut a jiných ozdob či nápisů, nacházejících se ze všech stran, se mnoho identifikovat nedá. nápis špatně čitelný: …Maria… 1859 (renov.), světice s uraženou hlavou

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Hyncice/nahledy/hn_03_00.jpg

 

Železný kříž  Zdroj D)

u silnice vprostřed vsi. Roku 1885 jej nechal postavit Wilhelm Kahler, jen o dvanáct let později proběhla renovace. Reliéf Panny Marie je na čelní straně takřka pravoúhlého podstavce doplněn reliéfy na bocích, znázorňujícími sv. Václava a archanděla Michaela. Na vrcholu byl osazen kovový křížek s Ukřižovaným. Kříž není nijak zanedbaný, okolí zpříjemňují květiny nacházející se uvnitř ohrazení. reliéfy na bocích: vpravo archanděl Michael, vlevo sv.Václav; nápis vzadu: Errichtet von Wilhelm Kahler 1885. Renoviert von Anselm Heinzel 1897

 

Usedlost č.p.1

S kamenným reliéfem ve štítě

 

Dům č.p.5

Původně součást usedlosti

 

Dům č.p.11

Poloroubený

 

Dům č.p.51

S kamenným portálem

 

Usedlost č.p.52

S empírovým štítem i na zřícené stodole a rekiéfom sv.Floriána ve štítě

 

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

 Broumovské zděné domy

První písemná zmínka o obci pochází z 31. srpna 1255 z předávacího spisu opata Martina břevnovsko-broumovského kláštera vůdci kolonistů Frichelovi. Udává se rozloha 140 ha, která byla předána do užívání německým kolonistům. Urbář z roku 1406 uvádí 3 láníky[pozn. 1] a 63 ha rozdělené mezi malé vlastníky. Celkem asi 100 ha obdělávané půdy. Berní kniha z roku 1674 a urbář z roku 1676 uvádí v obci 10 sedláků, 10 chalupníků a 25 stavení.

 

V roce 1680 se poddaní z Hynčic účastnili povstání proti vrchnosti. V letech 1741–1763 postihly Broumovsko Slezské války. Místu nad Hynčicemi se říká Laudonovy valy. V roce 1860 založili bratři Heinzelové přádelnu lnu a později přistavili i tkalcovnu. Výroba byla ukončena v roce 1957.

 

V šedesátých letech 20. století byla obec připojena obci Ruprechtice a později ke střediskové obci Meziměstí. Od roku 1992 je samostatnou obcí.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

750 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2)  Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 

A) …

B)

C) cs.wikipedia.org (16.4.2015)

D) collegium.cz (22.9.2014)

 

 

 Stav: 8 – 8 – 0

Stav: 3 – 3 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.2.2019

Předchozí editace: 16.4.2015