Kód CZ 5707

Janovičky

(Janovice, Johannesberg)

[Kostel sv.Jana Křtitele] Zdroj B) Zdroj C)

Zbořen kol.1950, stával nad vesničkou, mimo zástavbu. V roce 1672 byl v Janovičkách založen dřevěný kostel opatem Thomasem Sartoriem. Dřevo na kostel bylo použito ze starého dřevěného kostela v Heřmánkovicích. Kostel byl zasvěcen svatému Janu Křtiteli 7. května 1673 jeho zakladatelem. U kostela byl 4. září 1673 založen hřbitov. V roce 1726 za opata Otmara Zinkeho bylo ke kostelu přistavěno zděné barokní křídlo a v roce 1858 k vnější zdi přistavěny čtyři opěráky. V roce 1961 bylo upuštěno od památkové ochrany a v roce 1964 z důvodů zchátralosti byl zbořen.

http://files.janovicky-osada.webnode.cz/200004560-8b2608c200/Kostel%C3%ADk%203.jpg Kosciol w Janovičkach (Broumov).jpg

 

http://files.janovicky-osada.webnode.cz/200004559-199301a8d7/039-1929.jpg 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj B)

Pod č.p.36, 1813

Po rekonstrukci Po rekonstrukci

 

Hraničník E)

Tří panství

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Janovicky/nahledy/hm-jn_02_01.jpg

 

Restaurace Zámeček D)

Hostinec Franze Birkego z roku 1916

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Janovicky._Zajazd_Franza_Birkego_z_1916_r.3.jpg/1280px-Janovicky._Zajazd_Franza_Birkego_z_1916_r.3.jpg

 

Chalupa č.p.6 Zdroj B)

J069.jpg

 

Chalupa č.p.7 Zdroj B)

J068.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

Část Heřmánkovic

 

Historie obce Zdroj C)

Janovičky byly založeny v roce 1560 Johanem von Chotow, opatem benediktýnského kláštera v Broumově. Osada vznikala podél obchodní cesty vedoucí do Svídnice. Prvními osadníky byli zemědělci s malou výměrou zemědělské půdy tzv. zahradníci. Polnosti se rozkládaly až k polským hranicím.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

238 N

 

1930

219

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) janovicky-osada.webnode.cz (19.9.2014)

C)cs.wikipedia.org (19.9.2014)

D) penzionzamecek.com (19.9.2014)

E) collegium.cz (19.9.2014)

 

 

6 – 6 - 0

4 – 4 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.4.2019

Předchozí editace: 19.9.2014