Kód CZ 9503

Meziměstí

(Halbstadt)

Osada: Starostín

Připojené: Březová, Ruprechtice, Vižňov, Pomeznice

Zámecká kaple

Na zámku

Image result for zámek meziměstí

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na kamenném můstku, 1./2 19.stol., přesunuta na hřbitov ve Vižňově.

Cemetery in Vižňov 03.jpg

 

Železný kříž

Před zámkem, 1751, s opatským znakem

 

 

Železný kříž

Obnoven 1939, v rozvalinách v lese

 

 

Sluneční brána

2008

https://www.drobnepamatky.cz/files/2019/okres-nachod-obec-mezimesti-ku-mezimesti-50-622795-16-232943-43463.jpg

 

Zámek Zdroj C)

Před 1990 JZD, Založen 1560, barokní novostavba, 1749, patrně K.I.Diezenhofer. Na místě dnešního zámku v Dolním Vižňově (v dnešním Meziměstí) vznikla gotická tvrz, jejímž majitelem se udává Jan /Johann/ von Vižňov. Jan III. nechal původní gotickou tvrz přestavět na renesanční zámek, který sloužil broumovským opatům jako letní sídlo. Meziměstský zámek byl v letech 1728 – 1738 na přání tehdy žijícího broumovského opata Otomara Zinkeho přestavěn na barokní. Údajně tuto rekonstrukci provedl K. I. Dientzenhofer.

V období 1. světové války se zámek využíval k různým účelům, například plnil funkci první školy v Meziměstí a po pozemkové reformě roku 1922 se stal soukromým zemědělským statkem. Po 2. světové válce objekt sloužil k zemědělským účelům JZD a zchátral. Avšak v 70. letech proběhla velkolepá rekonstrukce, která zámku opět navrátila původní podobu. V letech 1976 – 1994 se zde usídlil MNV po 1990 MěÚ.

Údaje o historii zámku v Meziměstí se liší. Porovnej A.Cechner 1930,A.Sedláček-HRADY V. 1995,M.Vilímková - Ve znamení břevna a růží 1989,M.Vilímková - Stavitelé paláců a chrámů 1986 a další. M.Š.Česko

image005.jpg

 

Radnice

image010.jpg

 

Tkalcovna – Walzel Centrum Zdroj C)

Podnik vybudoval v Meziměstí Josef Walzel (1801-1884), který zejména vyvážel plátno do sousedního Slezska a zpět vozil přízi. Továrník věnoval obci školní budovu. Po jeho smrti synové dostavěli tkalcovnu a bělidlo. Továrna v době největší slávy zaměstnávala na tři sta lidí, ale roku 1941 skončila.

Centrum Walzel 01.jpg

 

Šamotka

image012.jpg

 

Nádraží

1843-5Z části upraveno na divadlo

image013.jpg

 

Dům č.p.143

Roubený

image014.jpg

 

Kolonie „Alpská víska“

Původně jednotně pozdně secesní tři řady domků s hrázděnými štíty. Zástavba vesměs drasticky modernizována

image015.jpg

 

Kamenný most

Původně empírový dvouobloukový  z pískovcových kvádrů přes slepé rameno Stěnavy, 1827. Rozšířen oboustranně s likvidací původního zábradlí. Socha sv.Jana Nepomuckého přesunuta na hřbitov ve Vižňově

image016.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o. Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

image026.jpg

Historie městečka Zdroj C)

 První zmínka o obci, tehdy zvané Dolní Vižňov (vznikl rozdělením Vižňova na horní a dolní), pochází z roku 1408. Meziměstí je nejmladším městem okresu Náchod, na město bylo povýšeno v březnu roku 1992.

Osídlení - Ještě na počátku 13. století byla krajina neobydlená. Podle listiny z roku 1213 dostal břevnovský opat Kuno od krále Přemysla Otakara I. území Policka, Broumovska a snad také území Teplicka a Adršpašska. Řádné osídlení začíná s jistotou v druhé polovině třináctého století, kdy král Přemysl Otakar II. do zdejší oblasti pozval německé kolonisty. Postupem času vznikla bohatá obec Vižňov, která se později rozdělila na Horní Vižňov s vlastním panstvím a Dolní Vižňov s panským dvorem a tvrzí. Právě Dolní Vižňov vytvořil jádro pozdějšího Meziměstí.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1301 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

B) collegium.cz (22.9.2014)

C) cs.wikipedia.org (16.4.2015)

D) hradec.idnes.cz (16.4.2015)

E) NPÚ – pamatkovykatalog.cz (9.2.2021)

 

 

Kód CZ

Starostín

(Neusorge)

Hraniční kámen

image020.jpg

 

Smírčí kříž

Obnoven před 2008, následně poškozen vandaly

Povalený smírčí kříž ve Starostíně.

 

Usedlost č.p.153

image021.jpg

 

Usedlost č.p.157

image022.jpg

 

Usedlost č.p.169

image023.jpg

 

Usedlost č.p.172

image024.jpg

 

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1620

19– 17 – 0

16 – 9 – 0

13 – 5 - 0

 Jaromír Lenoch ©   Aktualizace 9.2.2021

Předchozí editace: 12.2.2019

Předchozí editace: 16.4.2015