Kód CZ 13967

Ruprechtice

(Ruppersdorf)

Kostel sv.Jakuba st. >> Zdroj C)

nechal postavit opat Otmar Daniel Zinke v místech původního dřevěného farního kostela zmiňovaného roku 1386. Stavba nového kostela byla započata roku 1720 dle projektu Kryštofa Dientzenhofera. Stavbu kostela na osmibokém půdorysu však řídil jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer. Kostel byl vysvěcen roku 1723. Původní kostelní zvony byly zrekvírovány během 1. světové války. Novobarokní hlavní oltář byl roku 1997 doplněn obrazem sv. Jakuba Většího od ukrajinského malíře Vjačeslava Iljašenka. K vnitřnímu zařízení patří barokní kazatelna s figurálními reliéfy. K jednolodnímu kostelu přiléhá sakristie a předsíňka. Nad vchodem kostela je vsazena šestiboká mramorová deska s nápisem FILIO / TONITRUI / S.IACOBO MAJORI /EXCITAVIT 1721 / O.A.B. což v překladu znamená Synovi hromu, sv. Jakubu Většímu zbudoval Otmar, broumovský opat.

Kostel svatého Jakuba Většího

 

Fara  Zdroj C)

Ruprechtice - fara.JPG

 

Zvonice  Zdroj C)

V blízkosti kostela stojí renesanční dvoupatrová zvonice z druhé poloviny 16. století. Zvonice, stojící jihovýchodně od kostela, je v přízemí zaklenuta křížovou klenbou a slouží jako brána na hřbitov.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Ruprechtice_-_zvonice.JPG/640px-Ruprechtice_-_zvonice.JPG

 

Hřbitov

Kolem kostela

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Ruprechtice_-_h%C5%99bitov.JPG/1024px-Ruprechtice_-_h%C5%99bitov.JPG

 

Socha P.Marie Zdroj B)

S reliéfem sv.Jeronýma na soklu, na kvádrovém podstavci se nachází při silnici ve vsi. U č.p.211. Nechala ji postavit Maria Geisler roku 1897. Na podnož s modlitbou k P. Marii navazuje podstavec s nikou, v níž je znázorněn světec s knihou. Po stranách jsou hlavy andílků doplněné bohatou výzdobou. Římsa, voluty a mušle tvoří předěl k soše zmíněné světice. Vše je v dobrém stavu. Nápis: Gnadereiche Mutter Jesu! Vor deinem heiligen Bildnisse schenk ich dir mein Herz um dir meine Liebe zu erzeugen. Nápis vzadu: Errichtet von Maria Geisler 1897

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Ruprechtice/nahledy/mz-rp_05_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Ruprechtice/nahledy/mz-rp_05_02.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Ruprechtice/nahledy/mz-rp_05_01.jpg

 

Socha Nejsv.Trojice  Zdroj B)

v zahradě soukromého pozemku před č.p.26. Pravoúhlý sokl nese velmi dobře čitelný nápis s modlitbou ke Kristu, aby on, který na kříži pro nás trpěl zvláště když jeho duše a tělo byly rozděleny, se smiloval nad umírajícími, když jsou oddělováni od tohoto světa. Sokl s oblou římsou uvádí letopočet vzniku 1771 a iniciály GW v ozdobném oválu. Celému dílu vévodí již zmíněná plastika Nejsv. Trojice (tedy Bůh Otec, Ježíš Kristus a holubice Ducha sv.) Objekt je jen lehce poškozen. Nápis: O Herr Jesu! Durch deine Betterkeit die du für uns am heiligen Kreuze gelitten hast besonders als Deine allerheiligste Seele aus Deinem heiligen Leibe geschieden ist Erbarme Dich unser wenn wir aus dieser Welt Scheiden Amen. V horní části GW 1771

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Ruprechtice/nahledy/mz-rp_04_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Ruprechtice/nahledy/mz-rp_04_02.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

V horní části vsi se u silnice nachází pískovcový barokní kříž z roku 1796. Zaoblené tvary jinak obyčejného kvádrového soklu i podstavce, dolňují volutky, putti a reliéf Panny Marie na čelní straně. Nápis není moc dobře čitelný. U paty pískovcového kříže byli původně dva andělé, zůstal jen jeden. Dochovaný je i reliéf lebky a nápis Eli Eli lema sabatani. (Pane můj, proč jsi mě opustil.) Na kříž byla druhotně umístěna lampa, která k němu nepatří, nicméně většinou tvořila s kříži jeden celek. Na ohrazení upozorňují pískovcové sloupky s mariánským monogramem. Kříž stejně jako jeho okolí je vzorně opečováván. Nápisy: horní nečitelnný, dolní: Johann Joseph Kosrnd= (?) 1796, reliéf Panny Marie,  4 kamenné sloupky, přední s reliéfy IHS a mariánským monogramem

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Ruprechtice/nahledy/mz-rp_02_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Ruprechtice/nahledy/mz-rp_02_02.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

na louce. Sokl připomíná zřizovatele – Franze a Marii Raimannovy a rok vzniku 1892 (a renovaci 1928). Zužující se kvádrový podstavec je zdoben reliéfem s Nejsv. Trojicí v předu a sv. Františkem a P. Marií po stranách. Malý kovový křížek byl osazen v nedávné době. Celkový stav je relativně dobrý. Nápisy čelní nečitelný, vzadu: Errichtet von Franz u.Maria Raimann 1892. Renov. 1928 von Joseff u. Maria Sagner, reliéf Nejsv.Trojice, vlevo sv. František s nápisem St. Franciskus, vpravo Panna Maria s nápisem S. Maria

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Ruprechtice/nahledy/mz-rp_03kr.jpg

 

Obrázek  Zdroj B)

Na konci vsi u cesty se nachází na stromu zavěšený obraz. V pečlivě zdobeném dřevěném rámu je vyobrazen zmrtvýchvstalý Kristus, v malých oválech lemujících trnovou korunu, v níž je zachycen, je připomenuta celá křížová cesta

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Ruprechtice/nahledy/mz-rp_01.jpg

 

Erb  Zdroj C)

Na domě č.p.193, Jana Nepomuka Rottera (1807-1886) opata kláštera v Broumově

Ruprechtice.JPG

 

Škola  Zdroj C)

Ruprechtice - ubytovna.JPG

 

Usedlost č.p.14-15

 

Dům č.p.26

 

Dům č.p.35

 

Dům č.p.37

 

Dům č.p.41

 

Dům č.p.54

 

Dům č.p.60

 

Usedlost č.p.82

Poloroubená

 

Usedlost č.p.90

 

Usedlost č.p.97

 

Usedlost č.p.100-101

Ruprechtice - zemědělská usedlost.JPG

 

Usedlost č.p.112-113

 

Dům č.p.114

 

Usedlost č.p.118

 

Usedlost č.p.148

 

Dům č.p.171

 

Dům č.p.175

 

 

Dům č.p.179

 

Dům č.p.185

 

Usedlost č.p.190

 

Dům č.p.204

 

Vilka č.p.237

S výraznou secesní fasádo. Zničeno zateplením před 2015

 

 

Vilka č.p.246

Kolem 1920

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

Část Meziměstí

 

Historie obce Zdroj C)

První zmínka o Ruprechticích pochází z roku 1250.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1319 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

350

 145

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) collegium.cz (22.9.2014)

C) cs.wikipedia.org (16.4.2015)

 

 

11 – 11 – 0

33 – 33 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.2.2019

Předchozí editace: 16.4.2015