Kód CZ 16110

Šonov

(Schönau)

 

[Kostel sv.Jana Evangelisty] Zdroj C)

Původní dřevěný kostel sv. Jana Evangelisty stál na místním hřbitově v obci. Na jeho místě je nyní kaple Panny Marie. Tento kostel je zmiňován v roce 1354 a opravován byl v letech 1547 a 1688, shořel v roce 1775 (1725?).

 

Kostel sv.Markéty >> Zdroj 2) Zdroj C)

K.I.Diezenhofer 1727-30

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/%C5%A0onov_%28okr._N%C3%A1chod%29%2C_kostel_sv._Mark%C3%A9ty%2C_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD.JPG/800px-%C5%A0onov_%28okr._N%C3%A1chod%29%2C_kostel_sv._Mark%C3%A9ty%2C_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD.JPG Kostel sv. Markéty v Šonově

 

Fara Zdroj 2)

Čp.83, 1782, patrová s mansardovou střechou, do 1990 MŠ, dnes propadlá střecha a stropy

 

 

Kaple P.Marie Zdroj 2)

Hřbitovní, negotická, 1877, patrně v místě původního dřevěného kostelíkasv.J.Evangelisty

Kaple Panny Marie v Å onovÄ› (3860).jpg

 

Márnice Zdroj 2)

Bývalá kaple sv.Karla Boromejského, 1792

 

Hřbitov Zdroj 2)

Ve zdi zazděný pozdně gotický znakový náhrobek

HÅ™bitov v Å onovÄ› (3854).jpg HÅ™bitov v Å onovÄ› (3848).jpg

 

Kaplička Zdroj D)

Bez střechy 1999,

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_14_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_14_02.jpg

 

Kaplička Zdroj D)

Nad středem obce, 1848. Původní výmalba interiérů a nástropní malba zlikvidovány při opravě.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_15_01.jpg 

 

Socha P.Marie Immaculaty Zdroj 2)  Zdroj D)

1824

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_01_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_01_02.jpg

 
Socha P.Marie Zdroj D)

Před rychtou

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_04_01.jpg

 
Socha P.Marie Zdroj D)

Před č.p.225

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_05_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_05_02.jpg

 
Socha sv.Anny Zdroj D)

V poli

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_10_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_10_02.jpg

 
Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj D)

Před usedlostí, 1799, Penzion u Pitašů, restaurovaná kol.1999

Sonov.jpg

 
Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj 2)

1835,  na horním konci

 

 
Socha Krista Zdroj D)

Před usedlostí na dolním konci

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_11_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_11_02.jpg

 
Kamenný kříž - Kalvárie Zdroj 2)  Zdroj A)

1./2 19.stol.

 
Kamenný kříž

Na dolním konci

 
Kamenný kříž Zdroj D)

Na kopci

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/SonovKrzyz.JPG/800px-SonovKrzyz.JPG http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_06_02.jpg

 
Kamenný kříž Zdroj D)

U cesty k Broumovu

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_16_01.jpg

 
Kamenný kříž Zdroj D)

Před usedlostí

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_17_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_17_02.jpg

 
Kamenný kříž Zdroj D)

Za obcí, 1836

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Sonov/nahledy/sn_12kr.jpg

 
Kamenný kříž Zdroj D)

Na kraji obce u cesty k Polsku

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_13_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_13_02.jpg

 
Kamenný kříž

Na hřbitově

Nápis vpředu: Ich bin die Auserstehung / und das Leben / Wer an mich glaubt, / der wird leben / wenn er auch / gestorben ist. / Joh.15.25.

Hřbitov v Šonově (3861).jpg

 
Železný kříž

Jen podstavec

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_09_01.jpg 

 
Železný kříž Zdroj D)

Před usedlostí č.p.113 na horním konci, 1894.

Nápis vlevo: „Hier ruhet in Gott / Albin Volke / …..25.Lebensjah / 1894 / Franz Volke / geb.24.Jähner 1821 / gest.26.August 1899 / Margaretha  / Volke / gest.11.Janner 190? / im 72 Lebensjahre“

Nápis v čele „Hier ……. / …….. / Benedict Riedel / Wirtschaftbesitzer in Grafsdorf / starb in 73 Lebensjahr 1859 (?) / di…Ehegattin / Maria Riedel / starb im 72,Lebensjahr 1872 / Ruhet sanft

Nápis vpravo:……

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_02_02.jpg  Wayside cross in Å onov (in front of No. 113, 4176).jpg 

 
Železný kříž Zdroj D)

Pouze sokl, 1834

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Sonov/nahledy/sn_07_01.jpg

 
Železný kříž Zdroj D)

U polní cesty

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Sonov/nahledy/sn_08kr.jpg

 
Dřevěný kříž Zdroj A)

na památku benediktínských kněží ze Šonova zavražděných 24. 8. 1945

 
Znak
Na hospodářské budově fary, znak Broumovského kláštera s iniciálami PAB (Placidus Abbas Broumovienis) 1826

Fara Å onov Agricultural building (3897).jpg

 
Pamětní deska

Na hasičském skladišti, Erbauth / ven der Gemein=/ de Schönau / i.J.1862

Fire station in Å onov (4201).jpg

 

Rychta – Šolcovna č.p.221-222

Na horním konci centra

 

Škola

V centru

 

Usedlost č.p.8

Na dolním konci

 

Usedlost č.p.11

Na dolním konci, na hospodářské části zachovány slaměné došky

 

Usedlost č.p.25

Stodola původní, patrový výmenek zdevastován přestavbou

 
Usedlost č.p.29

Na dolním konci

 
Usedlost č.p.32

Na dolním konci

 

 
Usedlost č.p.34

Na dolním konci

Šonov, usedlost čp.34.jpg

 
Chalupa č.p.37

Na dolním konci, penzion u Pitašů

http://ubytovanivcr.unas.cz/ubytovani/sonov-u-broumova/penzion-u-pitasu.jpg

 
Usedlost č.p.58

 
Chalupa č.p.59

 
Chalupa č.p.103

S roubenou  světničkou v patře

 
Usedlost č.p.106-107

Na horním konci, s roubeným výměnkem, branka usedlosti datovaná F T 1812, A+T 1868 na klenáku nad vraty

 
Usedlost č.p.112-113

Na horním konci

 
Dům č.p.140

Na horním konci

 
Usedlost č.p.150

Na horním konci

 

Usedlost 157-158

Na horním konci, F.V.1855 na klenáku vrat

Šonov, usedlost čp.158.jpg

 
Chalupa č.p.159
Na horním konci s roubenou křížovou světničkou v podkrovním vikýři

 
Usedlost č.p.161

Na horním konci, L.F. (?) 1866 na klenáku

 

 
Usedlost č.p.163

Na horním konci, A.K.1861 na klenáku

 
Usedlost č.p.226

 
Chalupa č.p.234

 
Usedlost č.p.239-240

 
Usedlost č.p.250-251

 
Usedlost č.p.259

Na dolním konci, s bedněným štítem

 
Usedlost č.p.263-264

Na dolním konci

 
Usedlost č.p.265, 267

Na dolním konci

 

Dům č.p.269

Na dolním konci

 
Usedlost – mlýn č.p.286

Na dolním konci

 
Usedlost č.p.287

Na dolním konci

 

Usedlost č.p.292-293

Na dolním konci

 
Chalupa č.p.306

 
Usedlost č.p.321

 

Usedlost

Na dolním konci

 

Chalupa
Částečně roubená

 

Hasičská zbrojnice
1862

Fire station in Å onov (4202).jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Založeno 2./2 13.stol., domy broumovského typu z 19.stol. Lánová ves podél potoka s usedlostmi situovanými na hraně údolí i v blízkosti nivy potoka. Oběma konci ústí do Polska.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1150 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.sonov.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) sonov.cz (27.7.2014)

B) omniumos.cz (27.7.2014)

C) cs.wikipedia.org (27.7.2014)

D) collegium.cz (19.9.2014)

 

 fotografie

2.4.2005, 10.9.2005, 25.7.2008, 25.10.2009,

11.6.2010, 11.12.2011, 21.4.2013, 9.6.2013, 29.6.2013

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.9.2014

Předchozí editace: 27.7.2014