Kód CZ 16356

Teplice nad Metují

(Wekelsdorf)

Osady: Dolní Teplice , Horní Teplice, Bučenice, Nový Dvůr, Kamenec

Připojené: Bohdašín, Dědov, Javor, Lachov, Libná, Skály, Zdoňov

Kostel sv.Vavřince Zdroj 2) Zdroj C)

1724, barokní, Postaven majitelem panství Janem Karlem Strakou z Nedabylic. Nachází se na místě bývalého, zřejmě dřevěného kostela, který je doložen v 15.stol. Jedná se o jednolodní kostel s půlkruhově uzavřeným presbytářem, je chráněný jako kulturní památka České republiky. Hlavní vchod je osazen mohutnými dubovými dveřmi z roku 1918 s figurálními řezbami ze Starého a Nového zákona. Původní nástropní malby Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení Krista zjevujícího se apoštolům z roku 1730 a bohatě vyřezávané zařízení. Zvon o váze 5 metrických centů s původním českým nápisem "Tento zvon slyt jest k cti a slávě Boží Léta Páně 1513". Další tři zvony byly v roce 1916 použity pro válečné účely.

Kostel sv Vavrince teplice nad metuji.JPG Teplice nad Metují, sv. VavÅ™inec.jpg

 

Fara Zdroj 2)

 

 

Kostel P.Marie pomocné Zdroj 2)

(poutní)1754, barokní, B.Kühn (G.J.Kühnl?), v části Kamenec, bohaté nástropní malby

Kostel teplicenadmetuji.JPG

 

[Kostel]

Hřbitovní, dřevěný, nahrazen 1724

 

 

Socha sv.Floriana Zdroj 2) Zdroj B)

V obci u silnice, 1893. Nápis St. Florian bitte fur uns

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20mesto/nahledy/tm_03kr.jpg

 

Železný kříž Zdroj B)

V obci na louce, 1896 / 1826

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Teplice%20-%20mesto/nahledy/tm_01.jpg

 

Železný kříž Zdroj B)

V zástavbě před domovem důchodců

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20mesto/nahledy/tm_02kr.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

U kapele P.Marie Pomocné

Krucifix před kostelem Panny Marie pomocné.JPG

 

Socha Léta Zdroj 2)

Alegorická, z Kuksu, 1701, Bartholomeo J.Zwengs z Ypern

 

 

Socha Podzimu Zdroj 2)

Alegorická, z Kuksu, 1701, Bartholomeo J.Zwengs z Ypern

 

 

Znak Straků z Nedabilic Zdroj 2)

Na sýpce

 

 

Horní zámek Zdroj 2)

Později MNV, 1599, renesanční

 

 

Dolní zámek Zdroj 2)

Dnes Domov důchodců, raně barokní, 1664

 

 

Konírny Zdroj 2)

Při Dolním zámku, 1585

 

 

Kontribuční sýpka Zdroj 2)

V obci při silnici, 1.pol. 18.stol.

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Teplice n.Metují

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Městečko horského rázu, v podhradí hradu Střemen, které ve 2/2 20.stol. zcela ztratilo hodnotu nevhodnými přestavbami a demolicemi

 

Teplice n.M

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1123 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche E., Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) …

B) collegium.cz (22.9.2014)

 

 

Kód CZ 2926

Dolní Teplice

(Unter Wekelsdorf)

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj B)

1808 sv. Nepomucký, Bitte fur uns

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Dolni%20Teplice/nahledy/tm-dt_01kr.jpg

 

Socha Nejsv.Trojice Zdroj 2) Zdroj B)

Se sochami andílků a jehlanci na ohrádce, 1743

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Dolni%20Teplice/nahledy/tm-dt_03_01kr.jpg

 

Socha Nejsv.Trojice Zdroj B)

S reliéfem sv.Františka, Nápis: K. u .U. Scholz, Bildhauer,  nika s reliéfem sv.Ighatius, sv. Josef, sv. František z Asissi, 1912

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Dolni%20Teplice/nahledy/tm-dt_06kr.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj B)

Ve vsi

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Dolni%20Teplice/nahledy/tm-dt_02kr.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj B)

1862-90, u mlýna. Nápis: pravá strana: Renoviert von Anton und Genofeon Rahler in Jahre 1890, zadní strana: Errichtet von Johan und Babette Samvet 1862. Benedikt Scholz. Bildhauer.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Dolni%20Teplice/nahledy/tm-dt_04kr.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj B)

V obci

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Dolni%20Teplice/nahledy/tm-dt_07kr.jpg

 

Vodní mlýn Zdroj C)

Č.p.16

 

 

 

 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362. Městečko.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

703 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

 

Kód CZ 4478

Horní Teplice

(Ober Wekelsdorf)

Kamenný kříž Zdroj B)

V obci, 1880

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Horni%20Teplice/nahledy/tm-ht_04kr.jpg
 
Železný kříž Zdroj B)

V polích

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Horni%20Teplice/nahledy/tm-ht_01kr.jpg

 

Železný kříž Zdroj B)

V obci, 1863

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Horni%20Teplice/nahledy/tm-ht_02kr.jpg

 

Železný kříž Zdroj B)

V obci, 1863, Oh Maria bitte fur uns

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Horni%20Teplice/nahledy/tm-ht_03kr.jpg

 

Železný kříž Zdroj B)

1900. Nápis: O Mensch geh nicht Ohne Gruss vorbei. Gedenk das Jezus dein Erlossersei.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Horni%20Teplice/nahledy/tm-ht_06kr.jpg

 

Železný kříž Zdroj B)

Na louce, reliéf P.Marie

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Horni%20Teplice/nahledy/tm-ht_07_01kr.jpg

 

Železný kříž Zdroj B)

1782, nika s reliéfem - Panna Marie, sv. Josef, Marie s Ježíškem, zadní str. : Errichtet von Brigitta Zeyer, von Johann und Anna Meyer in Jahre 1872

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Horni%20Teplice/nahledy/tm-ht_08kr.jpg

 

Kříž Zdroj B)

Anno 1860, na louce

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Horni%20Teplice/nahledy/tm-ht_09kr.jpg

 

Mohyla Zdroj B)

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Teplice%20-%20Horni%20Teplice/nahledy/tm-ht_05kr.jpg

 

 

Městečko

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

633 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

Kód CZ

Bučenice

(Buchwaldsdorf)

 

 

Kód CZ

Nový Dvůr

(Neuhof)

 

 

Kód CZ

Kamenec

(Stegreifen)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.4.2016