Kód CZ 17573

Vernéřovice

(Deutsch Wernersdorf)

Kostel Nejsv. Trojice a sv.Archanděla Michala >> Zdroj 2) Zdroj C) Zdroj A)

1719. od Kryštofa Dientzenhofera na místě starší kostelní stavby broumovským založený opatem O. Zinkem. Hlavní oltář a boční oltáře sv.Josefa a Anny pochází z poloviny 18.století.

 

 

Fara Zdroj 2)

Patrová, 1835

 

Hřbitov Zdroj C)

Kolem kostela

 

Kaple P.Marie Pomocné Zdroj 2)  Zdroj C)

Poutní. Za obcí, u pramene, pod horou, 1904 (1820, 1892 - 94 - místo tzv. Vernéřovického zázraku?),

Kaple Panny Marie Vernéřovice.jpg

 

Kaple

Studniční

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Kapli%C4%8Dka_Panny_Marie_Pomocn%C3%A9_ve_Vern%C3%A9%C5%99ovic%C3%ADch.jpg/1280px-Kapli%C4%8Dka_Panny_Marie_Pomocn%C3%A9_ve_Vern%C3%A9%C5%99ovic%C3%ADch.jpg

 

Kaple Zdroj B)

Zbytky pískovcových desek (původní podlaha) s opřenými vyvrácenými vstupními vraty, dveře pův dvoukřídlé 950/1850 mm, pískovcový portál kaple plochostropá (pův. snad malta na rákos). tloušťka obvodových zdí 50 cm průčelí završuje atika (pův. snad se znakem)

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/VR_12v%20devadesatych%20letech%2020stol.jpg  http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_12_01.jpg

 
Sousoší Zdroj B)
Ze smetiště vystupují otlučené zbytky dvou soch bez hlav se zbytky polychromie.
http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_03_01.jpg  http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_03_02.jpg
 
Socha Nejsv.Trojice Zdroj 2)Zdroj B)

1803, v horní části obce, na rokajovém podstavci

Povalený, 1801, letopočet ve volutovém kruhu: A.o. 1801, reliéf - volutami naznačená nika s reliéfem sv. Alžběty, pod reliéfem nápis: S. Eli sabet

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_05_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_05_02.jpg

 
Kamenný kříž Zdroj 2)  Zdroj B)

1821, před č.p.78, podstavec s reliéfy, opr.1930. Nápis na přední straně: Herr er gieb ihnen sprach Jesus Christ der du (...) wendelst hiereauf zu deinem Erlöser gehe hin und (...) der Gleichen. Panna Marie se svatozáří, nad ní symbol oblaků se dvěma andílky, pod ní beránek s křížem na zadní straně rytý nápis: Errichtet von der Gemeinde Wernersdorf im Jahre 1821. den 21. October

 http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_02_02.jpg

 
Kamenný kříž - Kalvárie Zdroj B)

1886, zahajující cestu k vernéřovické studánce s kaplí a křížovou cestou, poblíž přivaděč VN. Nápis na přední straně: O Jesus Christus wohrer Gottes Sohn. Du kamst herab von deinen Him'els zu uns.(?) zum Obfer gabs du dich, o Gottes jam' Du starbst für uns aus Liebe am Kreuzes stam', o Jesus gieb durch deines Tode Einerkeite las nach vollbrachten Lauf die ewige Seligkeit. čelní str. - Nejsvětější trojece, po bocích - sv.Antonín a sv. Anna v nikách s popisky, na zadní straně rytý nápis: Errichtet zur Ehre Gottes zum Andenken auf eine gute Meinung von den Wirth- schaft Bezitzern Cölestin und Genovefa Herden. Im Jahre 1886. 3 sochy Maří Magdaléna, 2 bez hlavy, P. Marie klečící s hlavou,

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_01_01.jpg http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_01_02.jpg

 
Kamenný kříž - Kalvárie Zdroj B)
Před č.p.96, motiv plátna, pod sloupy - had, požírající vlastní ocas - džbán s halapartnou (?) po stranách: květinové motivy - sloup s květinovými motivy, IHS ve věnci se srdcem uprostřed, pod ním beránek s křížem (u hlavy beránka) původně snad malovaný nápis na zadní straně - zcela zmizel

 http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_06_02.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj B)
Nebo socha, chybí

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_13_01.jpg  http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_13_02.jpg

 
Kamenný kříž Zdroj B)
http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_10_01.jpg
 
Kamenný kříž Zdroj B)
1857

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Vernerovice/nahledy/vr_09kr.jpg Vernéřovice, boží muka 04.jpg

 
Kamenný kříž Zdroj B)
Na louce na rozcestí, vpředu v rámu: O Mensch, ich lebte, litt und slarb für dich: so lebe, leid und starb auch du für mich! vzadu rytý: Errichtet von Ferdinand und August Walzel; 1886, Panna Maria se sepjatýma rukama, hlava uražena

 http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_04_02.jpg

 
Kamenný kříž Zdroj 2) Zdroj B)

1778, při silnici k Meziměstí proti č.p.217, podstavec s reliéfy

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_07_01.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Vern%C3%A9%C5%99ovice%2C_bo%C5%BE%C3%AD_muka_01.jpg/800px-Vern%C3%A9%C5%99ovice%2C_bo%C5%BE%C3%AD_muka_01.jpg

 

Železný kříž Zdroj B)

Nika s reliéfem, pod ní IHS,  1883, na konci vesnice v poli

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_11_01.jpg

 

Boží muka Zdroj B)

U rychty – šoltýřství, sokl je z jiného druhu pískovce než ostatní části a je znatelně mladší. Zahrada, v níž se objekt nachází, je udržovaná. 1767, opraven 1937, před č.p.199 v dolíku v centru, Nápis: Aufgesetz eine Ebewirth Gebel weltzen berth... hl. ...bino anforschen (?),INRI, sv. Antonín v reliéfu

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/fotky/Vernerovice/nahledy/vr_08_01.jpg 

 

Pylon

 

 

Usedlost č.p.10

 

Usedlost č.p.14

 

Usedlost č.p.17 Zdroj C)

Kulturní památka

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Country_house_at_Vern%C3%A9%C5%99ovice.jpg/1280px-Country_house_at_Vern%C3%A9%C5%99ovice.jpg

 

Chalupa č.p.19

 

Chalupa č.p.22

 

Usedlost č.p.28-200

S roubenou chalupou

 

 

Usedlost č.p.34-35

 

Chalupa č.p.37

 

 

Chalupa č.p.40

 

Chalupa č.p.48

 

Chalupa č.p.60

 

Usedlost č.p.61-62

 

Usedlost č.p.78

 

Usedlost č.p.81-82

 

Chalupa č.p.93

S kovárnou ?

 

Chalupa č.p.97

Poloroubená

 

Usedlost č.p.100-101

 

Chalupa č.p.107

 

Usedlost č.p.116-117

Původní zdobený štít zničen

 

Chalupa č.p.122

 

Chalupa č.p.129

 

Usedlost č.p.145

 

 

Chalupa č.p.161

 

Chalupa č.p.167

 

Chalupa č.p.169

 

Chalupa č.p.170

 

Chalupa č.p.178

 

 

Chalupa č.p.196

 

Chalupa č.p.197

  

 

Chalupa č.p.199

 

Budova č.p.200

 

Chalupa č.p.216

 

Památná lípa Zdroj C)

Vernéřovická lípa.JPG

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Broumov

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C) Zdroj A)

Zal.2./2 13.stol. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1351. Dřívější název „Německé Vernéřovice“ či „Deutsch Wernersdorf“. Podle pověsti založena lokátorem Wernerem.

Nynější obec Vernéřovice, nalézající se severozápadně od Broumova v údolí dnešního Vernéřovického potoka, byla jako ves lánového typu založena emfyteutickým právem za kolonizace Broumovska někdy ve druhé polovině 13. století.  Poprvé se v písemných pramenech připomíná ale až k roku 1351 pod názvem "Wernhirsdorf". Jak samotný název napovídá, byla patrně vysazena německým lokátorem Wernerem (Wernhirem), který patrně pocházel ze sousedního Slezska (snad z okolí Friedlandu). Ležíce na samotných hranicích mezi broumovským klášterním panstvím a územím rodu erbu třmene byla tato poddanská ves původně v držení vládyckých rodů (1355 - Ješek Hořvic, 1375 - Vintíř z Lažan a 1377 - Kunclín z Lažan . Teprve až r. 1434 se stala majetkovou součástí broumovského kláštera, když ji (spolu se sousedními vesnicemi Vižnovem a Meziměstím) prodali bratři Johnové tehdejšímu opatu Heřmanovi. Ovšem ještě v průběhu následujícího století byla klášterem vedena jako občasná majetková zástava.

K datu 1484 se tato osídlená lokalita uváděla v písemných pramenech již jako Německé Vernéřovice (Deutsch Wernersdorf). V rámci celého klášterního panství bylo postupně zavedeno poměrně prosperující zemědělské hospodářství a zdejší poddanská ves (obdobně jako ostatní poddanské vsi na celém panství) se stala hospodářskou zásobárnou broumovského kláštera. Podle urbáře z r. 1602 se ve Vernéřovicích nacházelo 29 rolníků, kteří každoročně - na sv. Jiří a sv. Jana - odváděli peněžní daň ve výši 9 kop a 43 grošů. V r. 1631 byla situace obdobná, jen s tím rozdílem, že peněžní daň se odváděla na sv. Jiří a sv. Michala a navíc se odváděl ještě tzv. lesní peníz, tj. dávka z užívání lesa. Podle tzv. Hesseliova urbáře z r. 1676 bylo ve Vernéřovicích evidováno celkem 27 rolníků a 25 chalupníků, kteří peněžní dávky odváděli na sv. Jiří a sv. Michala a rovněž odváděli i již zavedený lesní peníz. K datu 1833 měly Vernéřovice celkem 168 domů a 1045 obyvatel. Stály zde farní kostel sv. Michala (viz. další text), škola, dvůr a 2 mlýny. Obyvatelé se živili zemědělstvím, v zimě ručním tkalcovstvím a přádelnictvím.

Nynější obec Vernéřovice, nalézající se severozápadně od Broumova v údolí dnešního Vernéřovického potoka, byla jako ves lánového typu založena emfyteutickým právem za kolonizace Broumovska někdy ve druhé polovině 13. století. Poprvé se v písemných pramenech připomíná ale až k roku 1351 pod názvem Představenými obce byli tehdy rychtáři, na Broumovsku zvaní šolcové, kteří žili na rychtách (šolcovnách) a ve vesnici zajišťovali tzv. nižší soudnictví, zejména agendu majetkoprávní a přestupky. Nejstarším známým vernéřovickým rychtářem byl jistý Meisner, který r. 1553 si vymohl svobodné privilegium pro vernéřovickou rychtu (po r. 1771 vedenou jako čp. 91). Jeho nástupcem se stal syn Blasius Meisner (1538 - 1579), jehož náhrobek se zachoval v tamním farním kostele. Posledním rychtářem z tohoto rodu byl Mathes Meisner k r. 1644. Dalšími rychtáři (šolci) a držiteli svobodné rychty (šolcovny) byli Georg Schroll (1660), Hans Guntzel a Heinrich Guntzel (1662 a 1703), Kašpar Schubert a dědicové (1710 - 1896). Mezitím v r. 1651 rychta vyhořela a s ní i staré soudní knihy. V r. 1662 sloužila i jako celnice. Rychtářské svobody byly znovu potvrzeny broumovskými opaty, a sice Augustinem (1660), Otmarem Zinkem (1703) a Benno II. (1739). Na základě nového správního zřízení v r. 1850 byli rychtáři zrušeni a samotná rychta pozbyla rovněž svého původního významu. V roce 1896 byla rodinou Schubertovou prodána.

Původní kostel se ve Vernéřovicích poprvé v písemných pramenech připomíná k r. 1412. V nejstarší broumovské městské knize, založené r. 1407, (8) se k uvedenému datu 1412 připomíná jistý broumovský měšťan Thomas, který k vernéřovickému kostelu měl odvést 2 kopy grošů. Kdy byl ale tento kostel postaven, není ovšem známo. V r. 1540, za opata Matyáše, byl vystavěn dřevěný kostel sv. Michala, jenž do r. 1587 byl podřízen ruprechtické faře a v r. 1589 se stal samostatným farním kostelem. Po třicetileté válce, cca od poloviny 17. století naopak spadaly do jeho obvodu sousední vsi Bohdašín, Ruprechtice, Jetřichov a Vižňov. Za opata Tomáše Sartoria byl v r. 1683 rozšířen a za opata Otmara Zinkeho byl v 1. 1719 - 1720 přestavěn do dnešní podoby. Prvním známým farářem (plebánem) byl Petr z r. 1374, po něm ho následoval v r. 1375 Gallus. K nejvýznamnějším místním duchovním patřili Leopold Josef Plagwitz (1829 - 1863) a Kajetán August Treutler (1894 -1931).

Nejstarší zpráva o původní škole pochází již z r. 1582, kdy se také připomíná nejstarší známý školmistr, jímž tehdy byl Martin Rotter. Patronát nad ní měl rovněž broumovský klášter. V r. 1716 byla zřízena "nová" školní budova v podobě přízemní dřevěné stavby. O sto let později, v r. 1816 za opata Fortunáta Bóhma, byla přestavěna v kamennou stavbu.

Správní reorganizací v letech 1849 - 1850 byla zrušena feudální správa a Veméřovice se staly samostatnou obcí s vlastním úřadem. Administrativně byly zařazeny do územního obvodu okresního hejtmanství i okresního soudu v Broumově.  Namísto rychtářů se novými - podle obecního zřízení z r. 1864 - již volenými představiteli obce stali starostové. Ve zdejší obci jimi byli: Josef Hartmann (1882 - 1886), Augustin Knauer (1886 - 1890), Augustin Ringel (1890 - 1902), Klemens Hanschel (1902 - 1910), Josef Hanschel (1910 - 1914), Franz Eimer (1914 - 1919), August Rinke (1919 - 1931) a Emil Walzel (1931 -1934). Dlouholetým (1892 - 1934) obecním tajemníkem (písařem) byl Josef Sagner, povoláním obuvník a také kapelník místní dechovky.

Zásluhou zřízení železniční trati Choceň - Meziměstí - Broumov v r. 1875 se tento poměrně chudý kraj začal zprůmyslňovat. Zejména v sousedním Meziměstí vyrostly velké textilní závody firem Walzel a Schroll. Naopak ve zdejší obci existovali pouze běžní živnostníci (pekaři, řezníci, ševci, truhláři, kováři, krejčí ad.) a obchodníci.  Lidnatost obce, tj. počet obyvatelstva a domů vykazovala - podle úředního sčítání - stagnující tendenci: 1850 - 1112, 1869 -1268, 1880 - 1207, 1890 - 1199, 1900 - 1349, 1910 - 1392, 1921 - 1200 a 1930 -1081 lidí a 1869 - 188, 1880 - 195, 1890 - 205, 1900 - 204, 1910 - 223, 1921 -223 a 1930 - 230 obytných domů. Většina obyvatelstva (cca 80 - 90 %) byla německé národnosti.

Poměrně intenzivně se zde - na základě spolkového zákona z r. 1867 - rozvíjel kulturní a spolkový život. V r. 1879 zde byl zřízen - pod patronací obecního úřadu - sbor dobrovolných hasičů, který až do r. 1938 vyvíjel velice aktivní činnost. Dále zde fungovaly tyto spolky: Spolek válečných veteránů, Německý tělocvičný spolek "Jahn", Dělnický tělocvičný a sportovní spolek, Zpěváčky a společenský spolek "Eiche", Pěvecké a divadelní sdružení "Frohsinn", Hudební kapela a Jazz-Band, Katolický lidový spolek, Dělnický spolek sociálně demokratický, Spolek "Egid" a Spolek "Tawe".

V polovině třicátých let došlo k vzestupu henleinovské SdP ve zdejším pohraničí. Tzv. mnichovskou dohodou 30. září 1938 bylo odtrženo pohraniční území Československa, tzv. Sudety, a přičleněno k nacistickému Německu. Tato územněsprávní změna se také výrazně dotkla zdejší obce. Místní občané sice získali státní občanství německé říše, ovšem dostalo se jim i jiných "výhod". Muži museli na frontu a ženy do výroby. Po pádu Německa v květnu 1945 bylo odtržené území vráceno zpět do historických hranic československého státu. Tzv. Postupimskou dohodou doznala zdejší oblast v průběhu let 1945 - 1946 další výraznou změnu. Původní obyvatelé německé národnosti byli v převážném počtu odsunuti a naopak zdejší krajinu osídlili čeští přistěhovalci z vnitrozemí. V pohraničí byly ustaveny místní správní komise, v průběhu r. 1946 přeměněné na místní národní výbory. V průběhu r. 1960 došlo k místní změně, když se MNV Vernéřovice sloučil pod sousední MNV Březová. Tento stav trval až do r. 1985, kdy v rámci další územní integrace byl MNV Březová přičleněn pod střediskovou obec MěNV Meziměstí. Po pádu v průběhu let 1990 - 1991, se zdejší obec - Vernéřovice - osamostatnila ve vlastní samosprávu.

 

Rok

obyv.

domů

1850

1112

1869

1268

188

1880

1207

195

1890

1199

205

1900

1349

204

1910

1392

223

1921

1200

223

1927

1200 N

1930

1081

230

1947

1961

1970

2001

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

A) vernerovice.cz (14.2.2019)

B) collegium.cz (22.9.2014)

C) cs.wikipedia.org (16.4.2015)

 

 

52 – 51 - 1

 19 – 16 - 1

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 14.2.2019

Předchozí editace: 16.4.2015