Kód CZ 19072

Zdoňov

(Merkelsdorf)

Připojena: Libná

Kostel Nejsv.Trojice Zdroj C)

původně gotický, poté prošel renesanční přestavbou.

 

Fara Zdroj C)

Chátrající do 2010

 

 

Hřbitov Zdroj C)

Kolem kostela

 

Hřbitovní brána

Se schodištěm

 

Hřbitovní kaple

 

Márnice

 

Kostel P.Marie Zdroj C)

V rozvalinách, tzv. "Kopeček", poutní na zalesněném kopci v jižní části vsi, nedaleko od Křížového vrchu. Stavba chátrá od roku 1786, kdy byl kostel uzavřen za josefínských reforem. Původně na místě dnešního kostela stávala pouze dřevěná kaple, která byla v roce 1667 nahrazena právě tímto jednolodním barokním poutním kostelem. Po josefínských církevních reformách byl kostel v roce 1786 uzavřen a císařským dekretem oficiálně zbaven své funkce. Několik let po tomto aktu byly prostory kostela využívány jako sýpka. Díky odlivu poutníků nebyly na budově kostela prováděny žádně opravy, což způsobilo jeho rychlé chátrání. V roce 1870 bylo rozhodnuto, že z bezpečnostních důvodu bude z kostela sejmuta značně poškozená střecha a veškerý jeho dochovalý inventář bude rozprodán v dražbě.

Kostel Panny Marie

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

Na kraji pastviny v Hrnčířském údolí. Na místě současné kaple v Hrnčířském údolí mezi Svatým kopečkem a Křížovým vrchem, cestou ze Zdoňova do Dolního Adršpachu, stávala od roku 1728 dřevěná kaple, kterou nechal postavit správce místního panství Mathias Ignaz Doubrawa. Chátrající kaplička byla přestavěna na kamennou v roce 1880 z iniciativy Barbary Zinke, rozené Rost, z č-p. 81, která po své smrti odkázala církvi peníze za závazek, že církev bude udržovat kapli v dobrém stavu. Každoročně se ke kapli konala dvě procesí a to na svátek patrona kaple (24. června) a v době svátku Nanebevstoupení Ježíše Krista. Rodina Rostova pečovala o kapličku až do svého odsunu.

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Hrnčířském údolí

 

Socha sv.Josefa Zdroj B)

V zahradě, poblíž kostela. Nápis: Uns O Heiliger Josef! Auif das wir aneihaftig werden der verheissungen Christi.

 

 

Socha sv.Václava

1802, socha z roku 1937. Německý nápis na podstavci: "K poctě svatého mučedního Václava nechali postavit roku 1802 Wenzel a Barbara Assmannovi, 1937 nově nechali vytvořit Karola a Konstantin Nádherní z Borutína a Spolek pro cizinecký ruch".

Není k dispozici žádný popis fotky. Není k dispozici žádný popis fotky.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj A)

U kostela

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj A)

Nedaleko pranýře, jen sokl

 

Soška sv.Floriána Zdroj A)

Ve výklenku ve štítě č.p.22

Pension St. Florian

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

Na louce, Nápis levý bok- Maria Empfagnik....., pravý bok-Sh.Katharina. Gegent das Samm Gotes, der bing wegnimmt..., Horní část: Es ist vollbracht, + barevný reliéf P. Marie,

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Zdonov/nahledy/tm-zd_02kr.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

V obci, Errichtet zur Ehre Gottes von Rich. U. Math Ansorge., kříž spadlý.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Zdonov/nahledy/tm-zd_04kr.jpg 

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

V obci, 1871

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Zdonov/nahledy/tm-zd_06_01kr.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

Na louce, reliéfy 3 niky výjev . sv.Josef, P.Marie, sv.Jan Nepomucká, 1846

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Zdonov/nahledy/tm-zd_08kr.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

V poli, 1879, O Jesus Christus wahrer Gottessohn du kommst herab von deiner Himmelsthron zum Opfer ganst(?) du mich Ó Gottes Lamm, du starbst für uns aus Lieb am Kreuzesstamm. Ó Jesu gieb durch deines Todes Bitterkeit uns nach … lauf dieSeligkeit.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Zdonov/nahledy/tm-zd_09kr.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

Ve vsi, Nápis: Heiliges Kreuz sei unsere Fahne in dem Kampf u. jeder Noth die uns rette. Die uns mahne, treu zu sein bis in den Tod. vzadu: Errichtet zur Ehre Gottes von Joseph und Theresia Meier im Jahre 1899. Renoviert 1919.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Zdonov/nahledy/tm-zd_12kr.jpg

 

Kamenný kříž  Zdroj B)

Ve vesnici. 1882. Nápis: Kommet alle zu mir die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken.Math.K.11,V 28. vzadu: R 1994 znovu postavili Al.+Zd.Brabcovi.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Zdonov/nahledy/tm-zd_13_01kr.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

U silnic, 1869,nápis  vzadu : Errichtet zur Ehre Gotte von Stefan und Anna Drofsler im Jahre 1869, renoviert von 1885

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Zdonov/nahledy/tm-zd_01kr.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

Ve vsi

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Zdonov/nahledy/tm-zd_11kr.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

U silnice, Es ist vollbracht.

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Zdonov/nahledy/tm-zd_14_01kr.jpg

 

Železný kříž  Zdroj B)

V poli, 1881, u rozhledny

http://www.collegium.cz/pamatky-databaze/krizky/img/kresby/Zdonov/nahledy/tm-zd_15_01kr.jpg

 

Smírčí kříž Zdroj D)

na severovýchodním okraji obce při polní cestě, po které vedla dříve žlutá značka. Jde o kamenný řecký kříž s okosenými hranami. Na těle kříže je po celé délce hluboká svislá drážka (5,8 cm ). Je orientován severojižním směrem. Dříve byl znám jako švédský kříž. Rozměry 101x 90x19 cm

http://img13.rajce.idnes.cz/d1303/7/7838/7838948_916ac95a0ea0da3b382ba2ca5a2bff25/images/P4140995.jpg?ver=0  Zdoňovský smirčí kříž

 

Pranýř  Zdroj B)

1 strana - Pranger des kriminal oder Halsgerichtes Melkersdorf, 2. strana -  Seit fruhesten Zeit bis 1765, 3.strana - Letzte hinrichtung 1668, 4.strana - Wieder Aufgestellt 1936

 

Památník padlým

Torzo, nedaleko kostela

 

Památník

Ve tvaru helmy, u pranýře

http://www.cicakovi.estranky.cz/img/mid/1328/zdonov-7-helma.jpg

 

Sousoší harmonikář

Emil Schwanter, z lomu v Libné

http://www.emil-schwantner.cz/img/mid/162/na-uprave-obliceju-se-pry-strelbou-podileli-v-lomu-polsti-pohranicnici.jpg

 

Usedlost č.p.22 Zdroj A)

Penzion st. Florián

Pension St. Florian

 

Usedlost č.p.193 - kovárna Zdroj A)

Penzion_Kovarna.jpg

 

[Usedlost]

U hranic s Polskem, zbořena

 

 

Usedlost

Roubená

 

Usedlost

Roubená

Na obrázku může být: sky , tree , house a outdoor

 

Usedlost

Nedaleko fary

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Broumov, s.o.Teplice n.Metují

1961 Okres Náchod

2003 Pověřený městský úřad

Část Teplice n.Metují

 

Historie obce

Vesnická památková zóna

První záznamy o obci se v kronikách objevují již od roku 1270, kdy Broumovské okolí osídlili Benediktové.

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) zdonov.cz (3.6.2016)

B) collegium.cz

C) cs.wikipedia.org 

D) adrspach.cz (18.9.2014)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.6.2016

Předchozí editace: 18.9.2014