Kód CZ

Hamr na Jezeře

(Hammer)

Osada: Útěchovice

Socha sv.Jana Nepomuckého

1782

 

Hrad Děvín

Zříceniny, zal.1.pol.13.stol., zpustl koncem 16.stol.

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Česká Lípa, s.o. Mimoň

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

278 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957 (Hamr, Děvín)

 

 

Kód CZ

Útěchovice

(Audishorn)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.3.2013