Kód CZ

Hvězdov

(Höflitz)

Kostel Zdroj 2)

1234, obnoven 1588, 1715 zničen bleskem, později opraven

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Česká Lípa, s.o. Mimoň

1961 Okres Česká Lípa

2003 Pověřený městský úřad

Část města Ralsko (Kuřívody)

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

562 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.3.2013