Kód CZ

Lasvice

(Klemensdorf)

Kaple sv.Josefa Kalasánského

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/0qozvr.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Železný kříž

1898

Křížek za plotem.jpg

 

Smírčí kříž

Lasvický SK2.JPG

 

Dům č.ev.41

Lasvice e41.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Česká Lípa, s.o.Bor u České Lípy

1961 Okres Česká Lípa

1960 Část Zákup

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Osada, která původně stávala na severním konci dnešních Lasvic, se připomíná roku 1554 při určování mezi panství lipského a zákupského. Zanikla pravděpodobně během třicetileté války. V roce 1752 tehdejší vévoda Klement František de Paula ze Zákup (od něj ves získala jméno) povolil desítce mužů postavit si svá obydlí na místě zaniklé původní vsi. Dominikální osada Klemmendorf byla nazvaná podle majiteli panství Clementu Augustovi von Bayern

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

243 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace