Kód CZ

Osečná

(Oschitz)

Kostel sv.Víta

1565-68 asi Bed.Servi, věž 1619, regotizován 1901

 

Fara

1830 empírová

 

Sloup Nejsv.Trojice

1730

 

Sousoší sv.Jana, sv.Pavla a sv.Heleny

2.pol.18.stol.

 

Radnice

1831 empírová

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Česká Lípa, s.o. Mimoň

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

570 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.3.2013