Kód CZ

Škvorec

Kostel sv.Anny

1759-67

 

Socha sv.Prokopa

Kol.1735 patrně A.Braun

 

Zámek

Čtyřkřídlý, z části zbořený, zbyla budova s věží, dnes byty

 

Nový zámek

Patrový

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Český Brod, s.o. Český Brod

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1030

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.8.2013