Kód CZ

Český Krumlov

(Böhmisch Krumau)

Místní části: Horní Brána, Latrán, Nádražní Předměstí, Plešivec,

Připojené: Drahoslavice, Domoradice, Nové Dobrkovice, Nové Spolí, Slupenec, Vyšný

Kostel sv.Víta

Před 1309, nově přestavěn 1407-39, rozšířen 1638, pozdější úpravy, upraven 1900

 

Minoritský klášter sv.Františka a ženský klášter sv.Kláry

Se společným kostelem, rajskou zahradou a rozsáhlým nádvořím, na Novém Městě. 1782 zrušen a upraven na byty a později kasárna, křížová chodba kol.1500, malá křížová chodba 1.čtvrt.16.stol.

 

Kostel

Klášterní, 1350, poškozen 1420, přestavěn 1491, rozšířen 1649-81

 

Kaple P.Marie Einsiedelské

Klášterní, v rajské zahradě, raně barokní 1686, obnovena 1859

 

[Kaple sv.Anny]

1583, před záp. průčelím klášterního kostela na nádvoří, zbořená v 19.stol.

 

Kaple Bolestné P.Marie na Kalvárii

1709 D.Spazzi, 1710 přistavěna křížová chodba, centrální osmiboká, schodiště s balustrádou.

 

12 kaplí křížové cesty

Ke kapli P.Marie Bolestné od města

 

Hřbitov

1585

 

Kaple sv.Martina

Hřbitovní. Předměstí Plešivec, pův.dřevěná z 1585, současná 1717

 

Jezuitský dům

Postaven při kapli sv.Martina pro nemocné.

 

Kaple Na Čihadle

1814-15, empírová

 

Kostel Nejsv.Trojice

U špitálu sv.Jošta, upraven 1694, 1709 přistavěna sakristie, 1765 věž. Mna konci 18.stol.zrušen a přestavěn na byty

 

Kaple sv.Floriána

Barokní, výklenková se sochou z 18.stol.

 

Kaple sv.Jeronýma

Pův.14.stol., později přestavěna a obnovena 1617, přestavěna 1788, neogoticky upravena 1887. Později byt kostelníka, z kostnice dřevník.

 

Kaple sv.Jiří

Hradní 1310-34, upravena 1750

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

V zámeckém parku, barokní na pilíři.

 

Kaple

V budově kaplanky

 

Prelatura

Č.p.155, gotické jádro, přestavěna renesančně 1576, přestavěna po požárech 1655 a 1768, úpravy 1865 a 1900-4

 

Jezuitská kolej

Později hotel u růže, č.p.154 renesanční Bat.Majo de Vonio 1586-88, 1773 přestavěna na kasárny, 1887 upravena na hotel.

 

Stará synagoga

Č.p.153, zdivo pozdně gotické

 

Kaple sv.Josefa

Přistavěna k jezuitské koleji, upravena neorenesančně 1884-5, zrušena poč.19.stol.

 

Fara

 

 

Soška sv.Krista

Před východním vchodem kaple Bolestné P.Marie na žulovém sloupu

 

Soška Bolestné P.Marie

Před východním vchodem kaple Bolestné P.Marie na žulovém sloupu

 

Soška sv.Františka

Dřevěná, v nice záp.průčelí klášterního kostela, obnovena 1820

 

Soška sv.Antonína

Dřevěná, v nice záp.průčelí klášterního kostela, obnovena 1820

 

Socha sv.Aloise

Na průčelí kaple sv.Martina

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na průčelí kaple sv.Martina

 

Socha sv.Ignáce

Na průčelí kaple sv.Martina

 

Socha sv.Františka

Na průčelí kaple sv.Martina

 

Socha P.Marie

Na sloupu na náměstí, M.V.Jäckel 1716 se sochami sv.Jana Evangelisty, Judy Tadeáše, sv.Šebestiána, sv.Rocha, sv.Víta, sv.Václava, sv.Kajetána, a sv.Františka Xaverského

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Kol.1730

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Ve výklenku na mostě u Budějovické brány, kol.1760 J.A.Zinner

 

Kamenný kříž

Před západním vchodem kaple Bolestné P.Mariepískovcový

 

Kamenný kříž

Před západním vchodem kaple Bolestné P.Marie, pískovcový

 

Kamenný kříž

Před západním vchodem kaple Bolestné P.Marie, pískovcový

 

Železný kříž se sochami P.Marie a sv.Jana

Pod Kalvárií kol.1870

 

Boží muka

16.stol.

 

Boží muka

17.stol.

 

Kašna

Na nádvoří zámku, 1561

 

Kašna

Na nádvoří zámku, 1641

 

Kašna

Na náměstí při mariánském sloupu, pozdně gotická 1577, přestavěna 1844

 

Kašna

Na náměstí při mariánském sloupu, pozdně gotická 1577, přestavěna 1844

 

Zámek

Původně hrad před 1253, přestavován od 1513

 

Budějovická brána

Kol.1598

 

Bašta

Na Novém městě 1505

 

[Horní brána]

Zbořena v 19.stol.

 

[Dolní brána]

Zbořena v 19.stol.

 

[Kájovská brána]

Zbořena v 19.stol.

 

[Mostecká brána]

Zbořena v 19.stol.

 

Špitál sv.Jošta

S kostelem, barokní 1711 patrový.

 

Stará radnice

Před 1519, rokokové úpravy, štít shořel 1867

 

Radnice

Pův.dva gotické domy, přestavěny v 16.stol., spojeny 1580.

 

Kaplanka

Č.p.139 1514-20, pozdně gotická nárožní dvou až tří patrová.

 

Hudební škola

Č.p.162 1554, zvýšen 1787

 

Jezuitské divadlo

1603-1777

 

Jezuitská škola

Úpravy 1613, rozšířena 1639 na divadlo.

 

Gymnásium

Pův.seminář jezuitské koleje č.p.152 1650-2 s kaplí sv.Josefa

 

Městský pivovar

Č.p.71, renesanční, Dominik Cometa a Hanuš Hass 1578-1605

 

Dům č.p.129

Renesanční

 

Panský pivovar

Na Novém městě, č.p.27, renesanční

 

Zbrojnice

1594-1604, od 1625 pivovar.

 

Rožmberský špýchar

Č.p.33 1565, od 1729 míčovna, 1775 přestavěna na byty

 

Lékárna

Č.p.66, pův.gotický, upraven renesančně.

 

Mlýn

Pod zámeckým rybníkem 1555, průčelí 1819

 

Dům č.p.4

Na Novém městě, renesanční

 

Dům č.p.5

Na Novém městě, renesanční

 

Dům č.p.14

Na Novém městě, renesanční

 

Dům č.p.15

Na Novém městě, před 1529, patro na konsolách upraven renesančně.

 

Dům č.p.38

Na Novém městě, renesanční

 

Dům č.p.44

Na Novém městě, renesanční

 

Dům č.p.130

Renesanční

 

Dům č.p.132

Renesanční

 

Dům č.p.148

Renesanční

 

Kvítkův dvůr

Pův.gotický, 1751 zvýšeno V.křídlo

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Český Krumlov, s.o.Český Krumlov

1961 Okres Český Krumlov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

8.337 74%N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2012