Kód CZ

Hořice na Šumavě

(Höritz im Böhmerwalde)

Připojené: Mýto, Provodice, Skláře, Stěžerov, Šebanov, Cipín, Klení, Těchlov, Žestov, Mýtina, Tatry

Kostel sv.Kateřiny

Pův.raně gotický, zcela přestavěn na přelomu 15. A 16.stol. opraven po požárech 1791 a 1834 a v l.1900-1 přistavěna věž

 

Fara

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1.pol.18.stol.

 

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Český Krumlov, s.o.Český Krumlov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

953 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2012