Kód CZ

Ktiš

(Tisch)

Osady: Mackova Lhota, Rovence, Sádlno, Ktiš-Pila

Připojené: Březovík, Dobročkov, Miletínky, Smědeč, Smědeček, Tisovka, Třebovice

Kostel sv.Bartoloměje

1310, obnoven 1493, rozšířen 1687-90 G.Caneval, věž zvýšena 1878

 

Fara

 

Zpět na

okres

Panství

Politický okres Český Krumlov, s.o.Chvalšiny

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

506 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

Kód CZ

Mackova Lhota

(Mosetstift)

 

Kód CZ

Rovenc

(Rubenz)

 

Kód CZ

Sádlno

(Zodl)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.12.2012