Kód CZ 19400

Želnava

(Salnau)

Kostel sv.Jakuba Zdroj 2)

Pův.gotický, 1708-12 znovu vystavěn

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_F_I/mXNFpP.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Fara

 

Hřbitov

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_G_J/j6vd3Z.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Výklenková kaplička

U silnice na Pernek

 

Výklenková kaplička

U silnice na Bělou

 

Kamenný vodojem – rozvaděč Zdroj D)

z jednoho kusu žuly z roku 1818. Vodojem sloužil jako vodní rozvaděč a důmyslně zabezpečoval rozvod vody do jednotlivých stavení ve vsi. Své funkci sloužil až do roku 1963, dnes je tento objekt památkově chráněn. Německý nápis na něm praví: "Kdož stále jen chuť má pít, ať přijdá já mohu ho každý den napojit."

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_img_H_N/g372CL.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Český Krumlov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 
Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

934 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2011

17

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová - Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957 (Želnava)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.9.2019