Kód CZ

Františkovy Lázně

(Franzensbad)

Osada: Dolní Lomany

Připojené: Slatina, Horní Lomany, Žirovice, Krapice

Kostel Povýšení sv.Kříže

1812-20, empír, upraven 1936

 

Evangelická modlitebna

1880, neorománská

 

Pravoslavný kostel

1887-9, G.Wiedermann

 

Synagoga

Dnes Modlitebna církve československé, 1873

 

Kaplička

Výklenková, 1851

 

Fara

 

Socha Mateřství

U Glauberovy dvorany, J.Wielgus

 

Reliéf Kláry Nonnerové

Ve Dvořákových sadech, 1905

 

Busta B.Adlera

1902, K.Wilfert

 

Reliéf B.Němcové

Bronzový, J.Jiříkovský, 1946-7

 

Soška Františka

Leder a Kozák

 

Pomník Pracujícím ženám

K.Lidický, 1951

 

Památník Vítězství

B.Benda, 1974

 

Dvorana Glauberových pramenů

1930, plány  arch.Payr. Eliptická sloupová zasklená síň

 

Pavilónek nad novým pramenem

S leptanou fig.kompozicí na skle v průčelí, Burant 1959

 

Poliklinika

1891-2, neobarokní, přízemní budova

 

Plynové lázně

1808, neorenesanční, přestavěné 1912-14, přízemní, část kolonády kolem r.1900. bývala tam busta V.I.Lenina od K.Pokorného 1952

 

Pavilónek nad Františkovým pramenem

Letopočet 1793 označuje založení lázeňských budov, projekt J.Escher, 1831, sloupy v kruhu nesou kuželovitou střechu

 

Společenský dům

Založen 1793, empírový, dvoupatrový s trojúhelníkovým štítem, budova se sálem do zahrady připojena v l.1876-9, návrh G.Wiedermann, opraveno 1904

 

Lázně III

1862, jednopatrové, původně půdorysu L, později přistavěno další křídlo

 

Pavilony Solného a Lučního pramene

1844, návrh V.Kulhánek, klasicistní

 

Divadlo

1929, A.Payr

 

Kino

1860-70

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Cheb, s.o.Cheb

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 K volnému rozrůstání lázní dochází od r.1788, urbanisticky projektovány byly roku 1793. 1865 povýšena obec na město. Mnoho empírových lázeňských budov

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

3141N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech 1977

 

Kód CZ

Dolní Lomany

(Unter Lohman)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.6.2012