Kód CZ

Horní Luby

(Ober Schönbach)

Zámek

postavený mezi lety 1604–1608 svobodným pánem Heinrichem von Pissnitz, který koupil lubské panství od Rudolfa II. Opakovaně změnil majitele a byl několikrát přestavěn, naposledy zřejmě na přelomu 19. a 20. století. Zámek byl spojen s blízkou obcí Luby u Chebu cestou s alejí. K zámku náležel rozlehlý anglický park, v současné době zpustlý a zarostlý bolševníkem.

Po druhé světové válce byl zámek znárodněn a využíván k rozličným účelům: jako ústav pro narušenou mládež krátce v 50. letech, následně jako ubytovna pro příslušníky pohraniční stráže. Zhruba od roku 1964 do začátku osmdesátých let 20. století nebyl zámek využíván, následně se dostal pod správu Státního statku Skalná a sloužil jako sklad obilí a brambor, v přilehlých hospodářských staveních se chovali vepři. Od této doby zámek rychle chátral až do podoby současných rozvalin.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Zamek-horni-luby-ruina-2011.jpg/1920px-Zamek-horni-luby-ruina-2011.jpg

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Cheb, s.o.Skalná

1961 Okres Cheb

2003 Pověřený městský úřad

Část města Luby

 

Historie obce

 První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1158

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

374 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.4.2021