Kód CZ

Nebanice

(Nebanitz)

Osady: Hartoušov, Hněvín, Vrbová

Kostel sv.Osvalda

1716, barokní

 

Fara

1841, empírová, patrová

 

Hřbitovní brána

barokní

 

Socha sv.Osvalda

Na hřbitovní bráně

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Cheb, s.o.Cheb

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Původně kolem kruhové návsi

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

374N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech 1977 

 

Kód CZ

Hartoušov

(Hartessenreuth)

 

Kód CZ

Hněvín

(Knöba)

 

Kód CZ

Vrbová

(Förba)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.7.2012