Kód CZ

Plesná

(Fleissen)

Připojené: Šneky, Lomnička, Smrčina, Vackov

Kostel Neposkvrněného početí P.Marie

Na místě dřevěného postaven barokní, přestavěn v 19.stol.

 

Fara

1835, u kostela, patrová

 

Evangelický kostel

1848, neorenesanční

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Cheb, s.o.Skalná

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie městečka

 Městečko, nepravidelně rozložené 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2382 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) E.Poche, Umělecké památky Čech 1980

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.4.2012