Kód CZ

Salajna

(Kunrátov, Kunradsgrün)

 

Výklenková kaplička

Salajna výklenková kaplička.jpg

 

Mlýn Zdroj C)

Gahmühle č.p.9. Rozlehlý areál je situovaný na pravém břehu potoka. Na jihozápadní straně stojí obytné stavení s mlýnicí. Hrázděné patro je zdobené dekorativní řezbou. Hrázděné jsou rovněž oba dekorativně členěné štíty s typickými šachovnicovými vzory. Na předním štítu je umístěn 3,5 m vysoký kříž s dřevěnou skulpturou. Do dvora mlýna vede oblouková brána. Areál mlýna čp. 9 uzavírá velká stodola, zevně obedněná a na jednom ze sloupů datovaná rokem 1764.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Salajna_vodn%C3%AD_ml%C3%BDn_listopad_2018_%282%29.jpg/1280px-Salajna_vodn%C3%AD_ml%C3%BDn_listopad_2018_%282%29.jpg

 

Usedlost č.p.3

Salajna čp. 3 (1).jpg

 

Usedlost č.p.10

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Salajna_%C4%8Dp._10_%281%29.jpg/1280px-Salajna_%C4%8Dp._10_%281%29.jpg

 

Usedlost č.p.12  Zdroj C)

původně obestavěným ze čtyř stran. Dochovalo se obytné stavení a chlévy. Stavení tvoří částečně roubený a částečně zděný dům s roubeným věncem a hrázděným patrem. Nesymetrické hrázděné patro je nasazeno na trámovém věnci se zachovanými zbytky malované výzdoby. Kolna podél cesty nově postavena.

Venkovská usedlost čp. 12

 

Usedlost č.p.13  Zdroj C)

Dům má přízemí v celém rozsahu přezděné, s jednoduchými fasádami. Z původní stavby asi z přelomu 18. a 19. století se zachovalo hrázděné patro, na roubeném věnci s obnovenou malovanou výzdobou květinových medailonů. Zadní štítové průčelí přechází do dekorativně členěného hrázděného štítu s typickým šikmým šachováním. Obdobný hrázděný štít má i navazující rámová kolna s obedněnými stěnami.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Salajna_%C4%8Dp._13_-_listopad_2018_%281%29.jpg/1280px-Salajna_%C4%8Dp._13_-_listopad_2018_%281%29.jpg

 

Usedlost č.p.16

Salajna čp.16 (1).jpg

 

Usedlost č.p.17

Salajna čp. 16 (1).jpg

 

Usedlost č.p.18

 

Usedlost č.p.20

Salajna čp. 20 - listopad 2018 (1).jpg

 

Usedlost č.p.24

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Salajna_%C4%8Dp.24_%281%29.jpg/1280px-Salajna_%C4%8Dp.24_%281%29.jpg

 

Usedlost č.p.27

Salajna čp 27.jpg

 

Usedlost č.p.36

Salajna čp. 36 - listopad 2018 (1).jpg

 

Haltýř

U č.p.24

Salajna haltýř u čp.24 (1).jpg

 

Škola

Salajna bývalá škola.jpg

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Cheb, s.o.Cheb

1961 Okres Cheb

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Dolní Žandov

 

Historie obce

2005 VPZ

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1299

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

229 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.4.2021