Kód CZ

Skalná

(Vildštejn, Wildstein)

Osada: Zelená

Připojené: Kateřina, Starý Rybník, Vonšov

Kostel sv.Jana Křtitele

Doložen 1298, barokně přestavěn 1705-9. W.Braunbock a A.Sandner

 

Kostel sv.Šebestiána

Hřbitovní, pův.gotický

 

Fara

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Poč.19.stol., v ulici pod náměstím

 

Zámek

Původně hrad Vildšteln, 1.1/2 13.stol. přestavěn v průběhu 16.stol. Pův.románský hrad na žulovém ostrohu na západní straně městečka.

 

Nový zámek

Postaven 1783, upraven v 19.stol. patrový s mansardovou střechou.

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Cheb, s.o.Skalná

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie městečka

 Městečko s lichoběžníkovým náměstím 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2255 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Umělecké památky Čech, E.Poche

 

Kód CZ

Zelená

(Grün)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 4.4.2012