Kód CZ 6401

Karlov

(Libinsdorf)

Socha sv.Huberta Zdroj C)

S jelenem u brány do obory

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Vstupni_brana_jeleni.JPG/1024px-Vstupni_brana_jeleni.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Vstupni_brana_jeleni.JPG/1024px-Vstupni_brana_jeleni.JPG

 

Železný kříž Zdroj C)

s lipami, na který darovala 100 zlatých Klotilda hraběnka Clam-Gallasová, stojí u vjezdu do obce na původním místě dodnes.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Pamatny_kriz_s_lipami.JPG/800px-Pamatny_kriz_s_lipami.JPG

 

Máchadlo Zdroj C)

zbudován již v roce 1860 má podobu kamenného koryta uprostřed návsi. Svoji původní podobu si zachovala dodnes. Voda je přivedena ze studánky v loukách a nezamrzá ani v zimě.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Vodovod.JPG/1024px-Vodovod.JPG

 

Vstupní brána Zdroj C)

do obory dříve sloužila jako vstup do jelení obory Kinských. Dnes u této brány se sochou jelena a sochou sv. Huberta začíná trasa naučné stezky Velké Dářko.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Vstupni_brana_jeleni.JPG/1024px-Vstupni_brana_jeleni.JPG

 

[Klášterní dvůr] Zdroj C)

Na místě současné návsi. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1457 a váže se k dějinám cisterciáckého kláštera ve Žďáře, který na místě současné návsi založil Klášterní dvůr.

Po zrušení kláštera se stal dvůr církevním majetkem. Roku 1789 došlo z podnětu krajského hejtmana Karla von Libin z Čáslavi k osídlení. Do tehdejšího Karlshofu jak se dvůr nazýval, bylo přesunuto 20 německých rodin. Na počest hejtmana Libina byla vzniklá obec přejmenován na Libinsdorf a přiřazena jako osada k vedlejší obci Škrdlovice.

 

 

Hasičská zbrojnice Zdroj C)

Se zvoničkou

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Hasi%C4%8Dsk%C3%A1_zbrojnice.JPG/1024px-Hasi%C4%8Dsk%C3%A1_zbrojnice.JPG

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chotěboř, s.o.Přibyslav

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1457 a váže se k dějinám cisterciáckého kláštera ve Žďáře, který na místě současné návsi založil Klášterní dvůr.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

235 51%N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (28.2.2018)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 28.2.2018