Kód CZ

Nový Studenec

Zámecká kaple

Přistavěna vysunutá ze stavby, 1699

 

 

Výklenková kaplička

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c0/V%C3%BDklenkov%C3%A1_kapli%C4%8Dka%2C_Nov%C3%BD_Studenec.JPG/1024px-V%C3%BDklenkov%C3%A1_kapli%C4%8Dka%2C_Nov%C3%BD_Studenec.JPG

 

Zámek Zdroj 3)

Renesanční zámek z roku 1612, postavený na místě tvrze, připomínané roku 1314. Počátkem 16. století se ve Studenci zmiňuje tvrz. Není však známo přesné umístění této tvrze. Je pravděpodobné, že stála v místech, kde stálo dnes již neexistující třetí křídlo nynějšího zámku.

Základní kámen ke stavbě zámku byl položen roku 1612. Tehdy panství patřilo Jaroslavovi z Náchoda, který se však dokončení stavby nedožil. Dokončeno bylo pouze vstupní křídlo, levé křídlo bylo v hrubé stavbě a se stavbou pravého křídla nebylo ještě započato. V následujících letech se majitelé často střídali a stavba zámku nepokračovala. Roku 1638 získal zámek rod Kustošů ze Zubří a ti jej drželi do konce 17. století. Tehdy byl pořízen odhad zadluženého panství, jehož součástí byl i popis zámku. Z něj vyplývá, že stavba tehdy byla trojkřídlá, byly zde dvě kaple, z nichž kaple zasvěcená sv. archandělu Michaelovi byla ve vstupním křídle, kde se nacházely i reprezentační místnosti.

Od roku 1702 vlastnili studenecký zámek Leveneurové. Za nich při stavebních úpravách v průběhu 18. století zřejmě došlo k odstranění třetího zámeckého křídla. Dalšími úpravami prošel zámek ve druhé polovině 19. století, kolem roku 1900. I v současnosti od roku 2005 probíhají další rekonstrukční práce.

Zámek sloužil v druhé polovině 20. století jako archiv Hlavního města Prahy. Nyní je v soukromém vlastnictví tří osob a pražský archiv se postupně ze zámku stěhuje.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Z%C3%A1mek_Nov%C3%BD_Studenec.JPG/1024px-Z%C3%A1mek_Nov%C3%BD_Studenec.JPG

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chotěboř, s.o.Chotěboř

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

1961 část Horního Studence

1985 část Ždírce nad Doubravou

 

Historie obce

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1314. Nový Studenec býval sídlem panství Studenec, ke kterému náleželo 22 obcí v podhůří Železných hor.

 

Rok

obyv.

domů

1869

268 

 

1890

309

 

1927

 296

 

1930

 285

 

1950

181 

 

1961

164 

 

1970

139 

 

1980

142

 

1991

156

 

2001

 149

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

3) Pavel Vlček, Ilustrovaná encyklopedie českých zámků, nakladatelství Libri, v roce 1999

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 18.1.2021

Předchozí editace: 5.7.2012