Kód CZ 11374

Olešenka

(Olešná)

Kaplička Zdroj C)

1901, oltář se sochami z 18.stol.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Ole%C5%A1enka%2C_chapel.jpg/800px-Ole%C5%A1enka%2C_chapel.jpg

 

Smírčí kámen Zdroj C)

V lese

 

 

Památník padlým Zdroj C)

U kapličky

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Ole%C5%A1enka%2C_memorial.jpg/800px-Ole%C5%A1enka%2C_memorial.jpg

 

Zpět na okres

Panství Polná

 Politický okres Chotěboř, s.o.Přibyslav

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První historická zmínka o obci pochází z 6. dubna 1356 a je obsažena v listině, kterou předal Čeněk z Lipé svému strýci Ješku z Pirkštejna.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

314

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (26.2.2018)

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.2.2018