Kód CZ 13192

Přibyslav

(Primislau)

Osady: Dvorek, Hesov, Keřkov, Ronov nad Sázavou, Uhry  

Připojené: Česká Jablonná, Dobrá, Dolní Jablonná, Hřiště, Poříčí, Utín

Kostel Narození sv.Jana Křtitele Zdroj 2)

Pův.gotický, nový 1750-3 barokní.

Benfoto-přibyslav327.jpg

 

Zvonice Zdroj 2) Zdroj C)

U kostela, zbytek opevnění kostela či původního hradu, 1497. První zmínka o věži, která patřila k původnímu hradnímu opevnění, pochází z roku 1497. Vchod se nachází ve výšce 7 metrů a vedou k němu dřevěné schody, které se při ohrožení nepřítelem daly rychle odstranit. Ochranou obyvatel byla vedena i stavba průchodu do druhého patra věže, který je tak úzký, aby při průniku nepřátel do věže dal obráncům možnost jej rychle zabarikádovat nebo zazdít.

Věž má výšku 30,96 m. Není již možné zjistit, kdy byla dokončena; obílena a omítnuta byla až v roce 1600.

Už roku 1604 ale blesk zapálil tehdejší šindelovou střechu a krovy, shořelo i vnitřní schodiště a podlahy. Věž pak byla „provizorně“ zakryta, což se však nezměnilo až do roku 1681. Koncem století dostala věž báň – na jejím vrcholu ale nebyl vztyčen kříž, ale hvězda. Byla znakem toho, že nešlo o objekt církevní, ale patřící k obrannému systému města.

Další požár věž postihl v roce 1767, kdy roztavil i zvony. Věž byla opět provizorně zakryta. Z okolních obcí si Přibyslav vypůjčila malé zvonky, aby nezůstala zcela bez zvonů. Žádosti o finanční zdroje u majitelů panství byly neúspěšné, roku 1803 se proto Přibyslav rozhodla opravit věž na vlastní náklady. Necelých 6 metrů zničeného horního zdiva se město rozhodlo ubourat, čímž přišel o bydlení hlásný, jehož byt se nacházel právě zde.

V odbourané horní části bývaly také věžní hodiny, které obec nutně potřebovala. Rozhodla se je proto "provizorně" umístit do horní části protáhlého gotického okna. Tam zůstaly dodnes, o řadu let později se objevily ciferníky v oknech obrácených na další tři světové strany.

Přibyslav-gotickávěž.JPG

 

Fara Zdroj 2)

Barokní, pol.18.stol.

Benfoto-přibyslav077.jpg

 

Kostnice Zdroj C)

Kolem 1760

Benfoto-přibyslav071.jpg

 

[Kaplička sv.Jana Nepomuckého] Zdroj C)

Proti zámku, zbořena 1961, socha umístěna v kostnici.

Přibyslav, kaplička sv.Jana Nep..jpg Jan z Nepomuku (kaplička Přibyslav).jpg

 

Výklenková kaplička sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

Při č.p.4 na náměstí

Benfoto-přibyslav297.jpg

 

Kaplička Zdroj C)

Severovýchodně od města, 2003

Přibyslav, kaplička.jpg

 

Sloup P.Marie Zdroj C)

v roce 1998 jej zhotovil akademický sochař a rodák z Přibyslavi Roman Podrázský

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Benfoto-p%C5%99ibyslav276.jpg/800px-Benfoto-p%C5%99ibyslav276.jpg

 

Socha sv.Václava Zdroj 2)

1743, na náměstí

Benfoto-přibyslav120.jpg Benfoto-přibyslav120.jpg

 

Socha Krista Zdroj 2)

Na hřbitově, J.Max, náhrobek Josefa a Marie Hessových

Benfoto-přibyslav068.jpg

 

Socha P.Marie Zdroj C)

Na štítě kostela sv.Jana Křttele

 

Socha sv.Jana Křtitele Zdroj C)

Na kostele sv.Jana Křttele

Benfoto-přibyslav275.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

Na kostele sv.Jana Křttele

Benfoto-přibyslav104.jpg

 

Sousoší Piety Zdroj C)

ak. sochaře Romana Podrazského. U zdi kostela Narození sv. Jana Křtitele

Benfoto-přibyslav057.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Husova ul. 1844

Benfoto-přibyslav001.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U silnice na Hesov, 1845

Křížek u silnice na Hesov 02.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Hasičská ul. 1901

Benfoto-přibyslav235.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

Nerudova ul.

Benfoto-přibyslav334.jpg

 

Kamenný kříž Zdroj C)

U silnice Dobrá - Žižkovo Pole

Křížek v kopci nad Dobrou.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

U kostela sv.Jana Křtitele

Benfoto-přibyslav076.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Proti č.p.561

Benfoto-přibyslav255.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Ulice Pecháčkova

Benfoto-přibyslav342.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Na kopci mezi Keřkovem a Dobrou

Křížek z Keřkova do Dobré.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Ulice Hesovská

Benfoto-přibyslav332.jpg

 

Dřevěný kříž Zdroj C)

U kostela sv.Jana Křtitele

Benfoto-přibyslav074.jpg.

 

Boží muka Zdroj 2)

18.stol. Husova ul. při č.p.305 s Pietou na plechu

Boží_muka_přibyslav.JPG

 

Boží muka Zdroj C)

Havlíčkova ul. u mistního hřbitova byla postavena v roce 1774 na, místě kde je pochováno v hromadném hrobě 744 Bavorů, kteří zemřeli v období sedmileté války ve vojenské nemocnici v Přibyslavi. Počátkem 90.let 20 století město Přibyslav nechalo stavbu opravit. Byly provedeny nejen stavební úpravy ale dostalo se i na čtyři obrazy svatých ve výklencích. Podle zničených originálů je znovu namaloval Pavel Plíhal.

Benfoto-přibyslav185.jpg

 

Socha Jana Žižky Zdroj C)

Husova ul.

Přibyslav-pomníkJanaŽižky.JPG

 

Památník holocaustu Zdroj C)

ve dvoře Kurfürstova domu

Benfoto-přibyslav164.jpg Benfoto-přibyslav157.jpg Benfoto-přibyslav156.jpg

 

Památník padlým 1914-18, 1938-45 Zdroj C)

V parčíku na náměstí

Benfoto-přibyslav306.jpg

 

Památník padlým 1914-18  Zdroj C)

V parku

Matka s dítětem 04.jpg

 

Památník Kapitánu Maslovovi  Zdroj C)

Padlému sovětskému důstojníkovi

Benfoto-přibyslav311.jpg

 

Památník padlým rudoarmějcům  Zdroj C)

...

Benfoto-přibyslav313.jpg

 

Památník národních mučedníků  Zdroj C)

1939-45, na hřbitově

Benfoto-přibyslav222.jpg

 

Památník obětem 1914-18 Zdroj C)

Na nádvoří zámku, R.Kabeš

Hasičské muzeum (Přibyslav) 9160.jpg

 

Pamětní deska obětem fašismu Zdroj C)

...

Pamětní deska Luža Koreš Přibyslav-Hřiště.jpg

 

Pamětní deska JUDr. Miroslav Řepiského Zdroj C)

Na nádvoří zámku

Hasičské muzeum (Přibyslav) 9165.JPG

 

Pamětní deska Stanislavu Bechyně Zdroj C)

Na rodném domě č.p.37

Benfoto-přibyslav144.jpg

 

Pamětní deska Janu Karlu Bechyně Zdroj C)

Na rodném domě č.p.37

Benfoto-přibyslav144.jpg

 

Pamětní deska Janu Ottovi Zdroj C)

Dílo na památku Jana Otto zhotovil Roman Podrázský. Tato deska se nachází na dvoře Informačního centra (Kurfürstův dům)

Benfoto-přibyslav155.jpg

 

Erb Ditrichštejnů Zdroj C)

Na průčelí zámku

Benfoto-přibyslav026.jpg

 

Erb Ditrichštejnů Zdroj C)

Na průčelí fary

Benfoto-přibyslav100.jpg

 

Erb Ditrichštejnů  Zdroj C)

Na průčelí špitálu

Benfoto-přibyslav050.jpg

 

Kamenné lavice Zdroj C)

Z hradu Lipnice, ve dvoře č.p.62

Přibyslav, lavice z Lipnice 3.jpg

 

Kašna Zdroj C)

Na náměstí z roku 1868. Ještě v roce 1909 zásobovala tuto část města pitnou vodou. V padesátých letech minulého století byla rozebrána a prodána. Zbytek dnes umístěn v novodobé fontáně

Benfoto-přibyslav150.jpg

 

Fontána Zdroj C)

Se stavbou kulturního domu v akci "Z" se začalo v roce 1961. KD byl slavnostně otevřen v březnu roku 1969. V popředí socha, kterou věnovala v roce 1979 vdova po akademiku Stanislavu, Anděla Bechyňová, ze své pozůstalosti městu sochu Najády s lachtanem, která dnes zdobí kašnu v parčíku před kulturním domem.

Benfoto-přibyslav020.jpg Benfoto-přibyslav021.jpg

 

Busta K.H.Borovského Zdroj C)

Autor Roman Podrazský. Husova ulice

Benfoto-přibyslav010.jpg

 

Leda s labutí Zdroj C)

sochaře Romana Podrázského

Benfoto-přibyslav016.jpg

 

Socha Zdroj C)

sochaře Romana Podrázského

Benfoto-přibyslav128.jpg

 

Socha Trojčata Zdroj C)

sochaře Romana Podrázského

Benfoto-přibyslav130.jpg

 

Socha dívky Zdroj C)

sochaře Jaroslava Brože, před nádražím

Benfoto-přibyslav357.jpg

 

Památník 70.let založení skauta Zdroj C)

...

Benfoto-přibyslav354.jpg

 

Kamenná káď Zdroj C)

Přivezena z obce Ronov nad Sázavou v roce 1999 na Vyšehradskou ulici před budovu Starého špitálu. Práce kameníků z 18.století. Byla vytesána z jednoho kamenného kvádru roku 1783 pro tehdejší papírnu na máčení papírenských štěpků. Majitelem původně panské papírny, se stal 1779 Josef Benedik Keller. Letopočet a jeho iniciály jsou vytesány na přední straně kádě

Benfoto-přibyslav053.jpg

 

[Hrad] Zdroj C)

Zanikl 1424, na místě současného farního kostela

 

Zámek Zdroj 2)

Pův.renesanční, 16.stol., v 18.stol. přístavba 4 křídel, oprava po požáru 1767 a 1847

Přibyslav zamek 024.jpg

 

Špitál Zdroj 2)

Raně barokní, 1692 u kostela

Benfoto-přibyslav045.jpg

 

Škola Zdroj C)

Kostelní ul.265

Benfoto-přibyslav328.jpg

 

Pivovar Zdroj C)

Dnes pošta

Přibyslav, bývalý pivovar.jpg

 

[Lihovar] Zdroj C)

Zbořen

Přibyslav, lihovar1.jpg

 

Dům č.p.4 Zdroj C)

Na náměstí

Benfoto-přibyslav297.jpg

 

Dům č.p.36 Zdroj C)

Na náměstí

Benfoto-přibyslav370.jpg

 

Dům č.p.45 Zdroj C)

Na náměstí

Benfoto-přibyslav320.jpg

 

Dům č.p.53 Zdroj C)

Na náměstí

Benfoto-přibyslav317.jpg

 

Dům č.p.60 Zdroj 2)

S figurálními sgrafity, na náměstí

Přibyslav-důmč60.JPG

 

Dům č.p.61 Zdroj C)

Na náměstí, 1502

Benfoto-přibyslav301.jpg

 

Dům č.p.75 Zdroj C)

Na náměstí

1000135769 - městský dům

 

Dům Zdroj C)

Na náměstí, vyhořel 1908

Pribyslav hotel 1880.JPG

 

Štola Zdroj C)

Pod farou, z 13.-14.stol. cca 100m dlouhá ve skále.

1580067247 - rudný důl

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Chotěboř, s.o.Přibyslav

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Přibyslav

Historie obce Zdroj C)

1990 MPZ

První písemné zmínky pochází přibližně z poloviny 13. století. Některé starší spisy sice místo podobného názvu zmiňují, ale zřejmě se jedná spíše o moravskou obec Přibyslavice. V roce 1235 se v listině královny Konstancie objevuje výraz „Pribyzlaun“ a jako svědek je podepsán přibyslavský rychtář, což soudí o dobové existenci obecního uspořádání v Přibyslavi. První písemná zmínka se však např. podle ČSÚ datuje do roku 1257 a vztahuje se k listině Smila z Lichtenburka, v níž daruje desátky ze stříbrných dolů v okolí Přibyslavi třem cisterciáckým klášterům. Tato těžba souvisela s rozvojem hornictví na Jihlavsku. Falešné rukopisy se však snažily v minulosti klást založení města do vzdálenější historie. V roce 1889 byl zveřejněn nález tzv. Paměti přibyslavské, padělaného dokumentu, který založení města sestrou svatého Václava Přibyslavou klade do 10. století. Nepravost rukopisu prokázal již v roce 1908 Gustav Friedrich, dokument byl však podrobován rozsáhlému jazykovému i historickému zkoumání i v mnohem pozdější době.

Přibyslav a přilehlý region se již ve 13. století stala po Jihlavě druhým nejdůležitějším nalezištěm stříbra v českých zemích. Nejprve se však zřejmě jednalo o osadu kolem tehdejšího přibyslavského hradu a sídlo městského typu vzniklo zřejmě až v poslední třetině 13. století. Po smrti Smila z Lichtenburka získal Přibyslav jeho bratr Častolov, poté jeho syn Jindřich z Přibyslavi a na přelomu 13. a 14. století Jindřichův syn Hynek z Přibyslavi. Původně hornické město se však mění s tím, jak byla naleziště postupně vytěžena a horníci odchází na Kutnohorsko. Obyvatelé se přeorientovávají na zemědělství a řemesla. Ke konci 14. století se vlády na panství ujal Čeněk z Ronova, který později proslul loupežnými přepadeními sousedních měst.

Na začátku října 1424 přitáhli k městu husité v čele s Janem Žižkou. Utábořil se mezi Šenfeldem (dnešní Žižkovo Pole) a Hřišti a město obléhal. Sám Žižka však u vesnice Šenfeld 11. října téhož roku zemřel. Jeho bojovníci pak město dobyli, hrad vypálili a několik desítek obránců popravili upálením. Přibyslavský hrad pak husité (kteří si po smrti svého vůdce říkali Sirotci) používali jako opevněnou základnu pro výpady na Moravu. Moc nad městem ztratili až s koncem husitských válek po bitvě u Lipan. Hrad byl boji tak poničen, že v následujících desetiletích postupně zanikl. Panství bylo Ronovci přepuštěno jejich příbuznému Hynku Ptáčkovi z Pirkštejna z Polné, slavnému učiteli budoucího krále Jiřího z Poděbrad. Po smrti Hynka i jeho dcery spravoval panství syn Jiříka, Viktorín z Poděbrad. Ten však kvůli dluhům prodal město svému synovci Janu Bočkovi z Kunštátu a Bočkové panství spravovali až do roku 1515, kdy jej na čas převzal Mikuláš mladší Trčka z Lípy. Po bitvě u Moháče (1526) koupil polensko-přibyslavské panství Karel z Valdštejna, následně ho vyženil bohatý Zachariáš z Hradce. Ten si v Přibyslavi nechal postavit zámek. V roce 1597 získali město a jeho okolí Žejdlicové ze Šenfeldu.

Během války mezi císařem a českými stavy obsadila císařská armáda a v pobělohorském období byl před soud postaven i majitel přibyslavského panství, Rudolf Žejdlic ze Šenfeldu. Majetky mu byly zkonfiskovány ve prospěch královské koruny a zemřel ve vězení. Panství bylo pod cenou prodáno kardinálovi Františkovi z Ditrichštejna a docházelo k násilné rekatolizaci poddanstva. V roce 1643 zasáhla do života města třicetiletá válka – město napadli Švédové a vyžádali si výpalné. V roce 1645 přesto v podstatě celé město vyhořelo. Po válce bylo město z velké části zdevastované. Město vlastnil kníže Maxmilián, poté František Josef z Ditrichštejna. Knížata z Ditrichštejnu vládla během valné části 17., 18. a 19. století, poslední Ditrichštejn zemřel až v roce 1864 a rod vymřel po meči.

V průběhu druhé poloviny 18. století postihlo Přibyslav několik pohrom. V roce 1766 zmrzla úroda a obyvatelé si tak na příští rok museli půjčit osivo. Hned následujícího roku (1767) začala hořet střecha domu v Zámecké ulici a za 15 minut od vypuknutí požáru shořelo více než 100 domů. Ve věži nad kostelem se tehdy roztavily tři malé zvony a shořela také nemocnice spolu se školou. Jen kostel požár vyjma střechy přečkal. Většině obyvatel shořel při požáru veškerý majetek a obec si tak musela půjčovat. Majitel panství Karel z Ditrichštejna daroval postiženým stavební materiál na obnovu poničených staveb. Během 70. let 18. století navíc postihl zemi hladomor a v roce 1775 shořelo při požáru dalších 44 domů. O padesát let později, v roce 1821, prošla Přibyslaví epidemie cholery a rok 1836 byl ve znamení vážné nákazy chřipky. Roku 1842 panovalo sucho, které vedlo k dalšímu požáru, jenž město postihl. Po Ditrichštejnech získala panství Klotilda, manželka hraběte Eduarda Clam-Gallase, který zemřel v roce 1899.

Dvacáté století se neslo nejprve ve znamení relativní prosperity a výstavby. Do města se dostaly první automobily, byla postavena pumpa, stavěly se podnikové budovy. Za první světové války zemřelo v bojích 39 mužů z Přibyslavi. Rok 1924 přinesl velké oslavy 500 let od smrti Jana Žižky, v roce 1927 byla otevřena mateřská škola. V roce 1938 byla ve městě založena kazatelská stanice sázavského sboru Českobratrské církve evangelické, v níž se věřící nyní jednou měsíčně scházejí ke svým bohoslužbám v budově městského úřadu. Téhož roku město na měsíc obsadilo 600 německých vojáků a město se následně stalo součástí tzv. protektorátu. Během 2. světové války bylo asi 10 přibyslavských Židů transportováno do koncentračního tábora. V roce 1944 byli 2. října v místní části Hřiště českými četníky zastřeleni divizní generál Vojtěch Boris Luža (čelný představitel Obrany národa) a poručík Josef Koreš. Smutnou událost připomíná pamětní deska. V následné krvavé odvetě vedené Lužovým synem bylo 26. října 1944 na četnické stanici v Přibyslavi partyzány zastřeleno pět četníků. Odbojáři posléze hrozili smrtí všem, kdo by se chtěli zúčastnit jejich pohřbu. Ještě 5. května 1945 se na Přibyslavsku bojovalo a toho dne bylo na město svrženo několik sovětských bomb, jedna z nich zabila člověka.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2434

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

C) cs.wikipedia.org (7.2.2018)

 

 

Kód CZ 3373

Dvorek

(Dworetzka)

Kaple

U vilky č.p.401.

http://www.dvorek.cz/img/kontakt.jpg 

 

 

 

První zmínka o Dvorku u Přibyslavi je z roku 1579 o lese Puši. Jenž se nacházel na místě dnešního Dvorka.

Kód CZ 3818

Hesov

(Schönbrunn)

 

 

Hesovský dvůr je spjat svou historií s podnikatelem a stavebníkem Josefem Hessem, rodákem z Nemyšli (* 3. dubna 1780). Ten zde zakoupil v roce 1838 dvůr a postavil obecní cihelnu, kolonii domků a svou výstavní vilu. Pozemku se tehdy říkalo „v Kytlovu“ nebo též „U studánky“, a tak rozrůstající se vesnice získala svůj německý název Schönbrunn („Krásná studna“). Dne 12. května 1850 byla ves vysvěcena a pokřtěna podle zakladatele Hesov. Sám Josef Hesse zemřel o dva roky později, 24. dubna 1852.

 

Kód CZ 6517

Keřkov

[Tvrz] Zdroj C)

Před rokem 1404

 

 

Na místě Keřkova stávala původně tvrz, jejímž majitelem býval jistý Křek. Keřkov je vžitým názvem od roku 1404, kdy na místě bývalé tvrzi stával dvůr na kterém se chovaly převážně ovce. Jeden z majitelů Keřkovského dvora býval vůdcem husitského vojska při nájezdu do Saska roku 1429

 

Kód CZ 13767

Ronov nad Sázavou

(Ronau)

Kamenný kříž Zdroj C)

...

Přibyslav, Ronov nad Sázavou, křížek.jpg

 

Socha draka Zdroj C)

...

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/P%C5%99ibyslav%2C_Ronov_nad_S%C3%A1zavou%2C_drak_II.jpg/800px-P%C5%99ibyslav%2C_Ronov_nad_S%C3%A1zavou%2C_drak_II.jpg

 

Hrad Zdroj C)

...

 

Zámek Zdroj C)

...

Přibyslav, Ronov nad Sázavou, zámek II.jpg

 

Kamenný most Zdroj C)

Patrně ze 16.stol.

Přibyslav, Ronov nad Sázavou, kamenný most II.jpg

 

 

Osada vznikla v podhradí hradu Ronova okolo roku 1250. Prokazatelná zmínka o osadě pod hradem je z listiny z roku 1468. Od roku 1912 zde stojí škrobárna Amylon, již založil František Malínský

Kód CZ 22116

Uhry

(Höfel)

 

 

Uhry vznikly jako odloučená část osady Dvorek roku 1830

Stav:

Stav: 11 - 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 7.2.2018

Předchozí editace: 5.7.2012