Kód CZ

Libouchec

(Königswald)

Osada: Horní Les

Kostel sv.Tří Králů

Pův.gotický, přestavěn barokně

 

Fara

 

Socha Kalvárie

1728

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Děčín s.o. Děčín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1822 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Horní Les

(Oberwald)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.3.2013