Kód CZ

Podmokly

(Bodenbach)

Osada: Žlíbek, Jesenice, Chrochvice, Dolní Oldřichov, Horní Oldřichov, Popovice, Václavov

Kostel sv.Václava

1363, nově vystavěn 1579, zbořen 1731, současný barokní 1730-83 J.J.Kosch

 

Kostel sv.Františka Serafínského (Selesiánského ?!)

Neorománský 1856-8, nebo 1861 ?

 

Fara

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

Současně hrobka Thunů, neogotická, J.Mocker

 

Evangelický kostel

1881 neogotický

 

Synagoga

1907

 

Mausoleum

1873

 

Židovský hřbitov

19.stol.

 

Pomník F.Schillera

1919

 

Pomník Jáhna

1911

 

Energetické rozvodné závody

Č.p.874/8, s reliéfní výzdobou průčelí

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Děčín s.o. Děčín

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Děčína

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

19.544 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957 (Děčín, Podmokly)

 

Kód CZ

Žlíbek

(Bösegrund)

 

 

Kód CZ

Jesenice

(Herbstwiese)

 

 

Kód CZ

Chrochvice

(Krochwitz)

 

 

Kód CZ

Dolní Oldřichov

(Nieder Ullgersdorf)

 

 

Kód CZ

Horní Oldřichov

(Ober Ullgersdorf)

 

 

Kód CZ

Popovice

(Pfaffendorf)

 

 

Kód CZ

Václavov

(Wenzelsdorf)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.3.2013