Kód CZ

Počeplice

(Poceplitz)

Kostel sv.Jana Křtitele

Neogotický

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Kol.1725

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Dubá, s.o.Štětí

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část města Štětí

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

322 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.3.2013