Kód CZ

Lahošť

(Loosch)

Kaple P.Marie

1859

Náves s kaplí

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na návsi

Lahošť, socha svatého Jana Nepomuckého.jpg

 

Usedlost č.p.8

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/Laho%C5%A1%C5%A5_2016-07-20_D%C5%AFm_%C4%8Dp._8.jpg/1280px-Laho%C5%A1%C5%A5_2016-07-20_D%C5%AFm_%C4%8Dp._8.jpg

 

Most

dvouobloukový

Lahošť, mostek přes Bouřlivec.jpg

 

Obří pramen Zdroj C)

pramen od vyvěral na povrch země a byl tak silný (27–42 litrů za sekundu), že poháněl vodní mlýn. Byl to termální pramen (25–38 °C) se složením podobným teplickým pramenům. Teplota vody tohoto pramene se dnes pohybuje mezi 15–20 °C. Pramen teče v hloubce asi 35 metrů. Asi 30 metrů od jámy vyzděné v roce 1882 stojí kamenná věž asi 8 × 8 metru a asi 15 metrů vysoká, kterou používala rodina hrabat Valdštejnů jako vodojem, a voda se odtud potrubím odváděla do Duchcova, kde bývaly v tzv. Grenzu lázně. Hladina pramene následkem důlní těžby v červnu roku 1878 poklesla. Po známé katastrofě na dole Döllinger v únoru roku 1879 poklesla hladina termálního pramene podruhé. Koncem roku 1881 započaly práce na úpravě Obřího pramene, který byl vybrán jako pozorovací bod. Pramen odtéká směrem na Teplice a je bez využití.

Lahošť 21. 04. 2018 Věž Obřího pramene.jpg

 

 

Zpět na okres

Panství Duchcov

 Politický okres Duchcov, s.o.Duchcov

1961 Okres Teplice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 První písemná zmínka o obci Lahošť u Duchcova je ze 14. a 15. století, kdy obec příslušela k hradu Rýzmburk.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

843N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

5 – 5 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.11.2020