Kód CZ

Lukov

Osada: Dřevce

Připojen: Štěpánov

Kaple sv.Antonína Paduánského

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/Lukov_kaple.jpg/800px-Lukov_kaple.jpg

 

[Tvrz] Zdroj C)

se poprvé uvádí v roce 1496, kdy zde žil Petr Lukovský z Truzenic. V uvedeném roce na zdejší tvrzi a vsi pojistil věno své manželky Barbory z Harasova. Barbora přežila jak svého manžela, tak i syna Jana a v roce 1510 prodala Lukov Děpoltovi z Lobkovic, který ves a již zpustlou tvrz s poplužním dvorem připojil ke svému panství Bílina. Od té doby byly vsi Lukov a Štěpánov součástí bílinského panství pánů, pak hrabat a nakonec knížat z Lobkovic. Když se Eleonora Kateřina Karolína (1685–1720), dcera Václava Ferdinanda z Lobkovic, jako universální dědička panství Bílina, vdala (1703) za Filipa Hyacinta z Lobkovic, bylo její dědictví připojeno k majetkům roudnických Lobkoviců a zůstalo tak až do konce patrimoniální správy v roce 1850.

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Duchcov, s.o.Bílina

1961 Okres Teplice

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 První zmínka o Lukovu v písemných historických pramenech je učiněna v roce 1378

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

296N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

Kód CZ

Dřevce

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 20.11.2020