Kód CZ 85

Arnoltice

(Arnsdorf)

Kostel sv.Máří Magdaleny Zdroj 2) Zdroj C)

1738, J.Schödl a A.Möller. První zmínka o kostele je z roku 1404, avšak odborné výzkumy dochovaných konstrukcí umisťují jeho vznik ještě o sto let dříve. Spodní část věže (pod zvonová okna) a také západní část lodi, jež má oproti ostatním částem stavby menší šířku, pochází z doby gotiky. Roku 1604 byl do kostelní věže pravděpodobně zavěšen zvon. Ten zhotovil zvonař Jáchym von Kyaw. Nacházely se zde i dva další menší zvony. Ty však byly během válečných let zrekvírovány.

Okolní obec se však rozrůstala a kostel svou velikostí tak přestal vyhovovat jejím nárokům. Proto v letech 1738 a 1739 došlo k barokní přestavbě kostela podle návrhu pražského stavitele Jacoba Schödela na náklady hraběte Filipa Josefa Gallase, majitele místního panství. Postavila se větší loď, presbytář zakončený ve tvaru podkovy, sakristie ve tvaru obdélníka na severní straně na severní straně presbytáře a v jižních částech se vybudovala hranolová předsíň. Obě boční strany lodi byly obohaceny vybudováním tribun a ve staré části se zřídila kruchta. Věž kostela navíc dostala nové zakončení.

Roku 1894 proběhla oprava kostela, které ovšem nepřinesla žádné změny vnější podoby stavby.

Arnoltice, kostel.jpg

 

Hřbitov Zdroj C)

U kostela

Bulovka, Arnoltice, hřbitov 01.jpg

 

Hřbitovní brána Zdroj C)

Arnoltice, kostel, brána.jpg

 

Márnice Zdroj C)

Arnoltice, márnice.jpg

 

Kaplička Zdroj C)

1780, u č.p.18

Arnoltice, kaplička (1).jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

Na sloupovém dříku

Arnoltice - kříž před čp. 26 (6).JPG

 

Památník padlým Zdroj C)

 

[Velkostatek] Zdroj 2)

Půdorys osmiúhelníku 18.stol., zcela zlikvidován, na jeho místě vyhořelá ocelokolna

image021.jpg

 

Mlýn

 

Dům č.p.17  Zdroj C)

Arnoltice, dům čp. 17.jpg

 

Dům č.p.48  Zdroj C)

Hrázděný s podstávkou

Arnoltice 48 - 01.JPG Arnoltice - usedlost čp. 48 (5).JPG

 

Kamenný most  Zdroj C)

Dvouobloukový

Arnoltice - mostek (1).JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Frýdlant, s.o.Frýdlant

1961 Okres Liberec

2003 Pověřený městský úřad

Část Bulovky

 

Historie obce Zdroj C)

Arnoltice byly již roku 1442 lénem rodu Tschirnhausů, po nich převzali obec Kyawové, za kterých byla tato ves rozdělena na Horní a Dolní Arnoltice. V 17. století došlo k několikerému střídání lenních pánů a k naprostému zruinování zdejšího majetku v důsledku války. Kvůli reformaci emigrovala z obce značná část obyvatel. Obec pak roku 1664 připojil ke svému panství hrabě Gallas.

 

Rok

obyv.

domů

1833

600

 

2619

595 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  (3.3.2019)

 

12 – 12 - 0

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.3.2019

Předchozí editace: 21.7.2012