Kód CZ

Kristiánov

(Christiansau)

Osada: Vysoký

Dům č.p.146

Patrový

 

Dům č.p.151

Přízemní s podstávkou

 

Dům č.p.152

Patrový

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Frýdlant, s.o.Frýdlant

1952 Část Heřmanic

1961 Okres Liberec

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Vznik 1780

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

2619

532 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

Kód CZ

Vysoký

(Hohenwald)

 

Větrný mlýn Zdroj C)

Zřícenina. Na Lysém vrchu stával větrný mlýn, který zde v místech trvalého proudění větru postavil Eduard Zückler. Stavbu dokončil roku 1830 a mlýn byl v provozu do roku 1866, kdy jej zpustošilo procházející pruské vojsko, které tudy mašírovalo během bojů prusko–rakouské války. Ke konci 19. století došlo k přestavbě torza mlýna na 13 metrů vysokou rozhlednu. Po druhé světové válce vlivem odsunu původního zdejšího německého obyvatelstva stavba chátrá. Okolo mlýna se na počátku 21. století vybudovaly větrné elektrárny.

zřícenina větrného mlýna

 

 

4 – 4 – 0

3 – 0 – 0 odjinud!

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.11.2020

Předchozí editace: 21.7.2012