Kód CZ

Kunratice

(Kunnersdorf)

Kostel Všech Svatých

Pův.gotický 1346, přestavěn 1785

 

 

Kaple Bolestné P.Marie

Čtvercová

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Frýdlant, s.o.Frýdlant

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

712 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.7.2012