Kód CZ 12870

Poustka

(Wustung)

Kříž  Zdroj C)

při silničce ve východní části vsi u silnice do Frýdlantu

 

Kříž  Zdroj C)

u polní cesty na Uhelný vrch

 

Kříž  Zdroj C)

do Pousteckého lesa jihovýchodně od vsi

 

Drobná památka  Zdroj C)

u samoty če. 6

 

 

[Mlýn] Zdroj C)

vodní mlýn zvaný Velký vznikl pravděpodobně ještě před 17. stoletím. Je totiž zmiňován v Soupise poddaných podle víry z roku 1651 jako objekt se dvěma stroji náležející vrchnosti. K pohonu těchto strojů se využívala voda v řece Smědé. Součástí mlýna byla též pila spolu s hospodářství, které zřejmě bylo dosti velké, jak to dosvědčuje velké hospodářské stavení s obytnou budovou o devatenácti místnostech, která je dosud obydlena. Jeden z posledních majitelů objektu byl německý mlynář Haussmann, jenž byl po druhé světové válce odsunut. Vystřídal ho Josef Kepr, který zde mlel až do roku 1949, kdy došlo ke znárodnění mlýna a jeho vlastníkem se stal státní statek. Ten v něm však pouze šrotoval. Roku 1953 byl již mlýn mimo provoz a během šedesátých let 20. století došlo ke zboření mlýnské budovy. Původní mlýnský náhon využívá k přívodu vody ke své soukromé vodní elektrárně její majitel pan Holeček

 

 

Usedlost č.p.20 Zdroj C)

Na samotě

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Poustka_%C4%8Dp._20_%28od_%C4%8Dp._61_v_Minkovic%C3%ADch%29.JPG/1280px-Poustka_%C4%8Dp._20_%28od_%C4%8Dp._61_v_Minkovic%C3%ADch%29.JPG Poustka (na Frýdlantsku) - chalupa čp. 20.jpg

 

[Usedlost č.p.47] Zdroj C)

Zbořena, památková ochrana zrušena 1988

 

Usedlost č.p.59 Zdroj C)

Poustka (na Frýdlantsku) - chalupa čp. 59.jpg

 

Usedlost č.e.6 Zdroj C)

Poustka (na Frýdlantsku) - chalupa če. 6.jpg

 

Továrna  Zdroj C)

Na začátku obce

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Poustka_-_star%C3%A1_tov%C3%A1rna_a_obytn%C3%A9_domy_%C4%8Dp._26_a_78_na_JZ_vsi_%282%29.JPG/1280px-Poustka_-_star%C3%A1_tov%C3%A1rna_a_obytn%C3%A9_domy_%C4%8Dp._26_a_78_na_JZ_vsi_%282%29.JPG

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Frýdlant, s.o.Frýdlant

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Višňova

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

2619

407 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (2.3.2019)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.3.2019