Kód CZ 13084

Předlánce

(Priedlanz)

[Tvrz] Zdroj C)

na návrší nad meandrem Smědé nad domy čp. 69, 35 a 70

Předlánce - tvrziště v okolí domu čp. 70 (2).jpg

 

Hostinec č.p.4 Zdroj C)

S hrázděným patrem

 

Dům č.p.16

 

 

Dům č.p.26

S hrázděným patrem

 

Dům č.p.37

 

Dům č.p.40

 

Dům č.p.69

S hrázděným patrem

 

Dům č.p.72

S hrázděným patrem

 

Velký mlýn Zdroj C)

Na soutoku řeky Smědé s Pertoltickým a Buloveckým potokem stával místní Velký mlýn. Jeho náhon naplňovala voda obou potoků. Vznikl pravděpodobně koncem 16. nebo začátkem 17. století. Z jeho historie není mnoho známo. Ví se jen, že k mlýnu patřila ještě pila a že před druhou světovou válkou patřil rodině Neumannových. Po válce jej obýval pan Kment, a to až do let 1955 až 1957. Následně se ve mlýně šrotovalo, než došlo k zastavení jeho provozu a pak i ke stržení celého objektu. Náhon mlýna, ač již nefunkční, je v krajině stále patrný. Obytné budovy však strženy nebyly a slouží i nadále k bydlení. Bývalým majitelům tohoto mlýna údajně navíc patřily také některé mlýny v okolních obcích (v Arnolticích, Heřmanicích a jinde).

 

Menší mlýn Zdroj C)

Vedle Velkého mlýna stával v Předláncích ještě také Menší mlýn. O jeho majitelích se však nedochovaly žádné informace a ví se jen, že po druhé světové válce již nebyl v provozu.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Frýdlant, s.o.Frýdlant

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Višňové

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

2619

439 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (2.3.2019)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 2.3.2019