Kód CZ 17842

Víska

(Dörfel)

 

Památník padlým letcům Zdroj C)

Sestřeleným 5.3.1945

 

[Mlýn] Zdroj C)

Na řece Smědé zde stával vodní mlýn. Podle některých pamětníků stával za budovou dnešního kulturního domu. Mlýn pravděpodobně vznikl v první polovině 17. století, neb v Soupise poddaných podle víry z roku 1651 je zmiňován jako mlýn se dvěma stroji. Jedním z jeho posledních majitelů byl mlynář Grundmann. Voda mlýn poháněla do roku 1922. Toho roku místní mlynář přenechal vodní právo městu Frýdlantu, které vedle víseckého mlýna postavilo malou vodní elektrárnu, která je dosud v provozu. Místní mlynář za to pak mohl bezplatně odebírat elektrický proud, a proto se změnil i pohon mlýna (z vody na elektrickou energii). Po druhé světové válce však již mlýn nebyl v provozu, a tak se část jeho zařízení převezla do mlýna v blízkých Předláncích. K definitivní likvidaci došlo roku 1958, kdy vojáci dostali rozkaz strhnout všechna opuštěná a neobydlená stavení v okolí Višňové. Mezi ně patřil i v té době již polorozbořený mlýn ve Vísce.

 

Elektrárna  Zdroj C)

Vodní

 

Dům č.p.26 Zdroj C)

…

Víska (Višňová) - čp. 26.JPG

 

Dům č.p.30 Zdroj C)

…

Víska - čp. 30 (1).JPG

 

Dům č.p.35 Zdroj C)

…

Víska (Višňová) - čp. 35 (2).JPG

 

Dům č.p.44

…

 

 

Dům č.p.50

…

 

Dům č.p.55 Zdroj C)

…

Víska - čp. 55 (1).JPG 

 

Dům č.p.58 Zdroj C)

Střecha nahrazena nevkusnou s nízkým sklonem, jinak velmi autenticky dochovaný dům.

Víska - čp. 58.JPG 

 

Dům č.p.70 Zdroj C)

…

Víska (Višňová) - čp. 70.JPG

 

Dům č.p.78

…

 

Dům č.e.1 Zdroj C)

…

Víska - če. 1 (1).JPG

 

Dům č.e.2 Zdroj C)

…

Víska - če. 2.JPG 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Frýdlant, s.o.Frýdlant

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Višňové

 

Historie obce

Vesnice byla původně součástí Horní Lužice[4], s níž připadla Sasku] Součástí Čech se stala roku 1848, kdy došlo k úpravě státních hranic a začlenění osady do katastrálního území Višňová.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

2619

373 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (2.3.2019)

 

 

 Jaromír Lenoch Š  Aktualizace 2.3.2019