Kód CZ 17864

Víšňová

(Weigsdorf)

Osada: Minkovice

Připojené: Andělka, Filipovka, Loučná, Poustka, Předlánce, Saň, Víska, Michalovice

Kostel Seslání sv.Ducha Zdroj C)

Objekt kostela je jednolodní s obdélníkovým půdorysem. Stejného tvaru je též presbytář, na jehož severní straně stojí hranolová věž s opěráky. Na věži se nachází osmiboká nástavba a na vrchu je zakončena cibulovou bání. Nad presbytářem jsou dvě pole křížové žebrové klenby. Triumfální oblouk, jenž se v kostele nachází, je hrotitý. Vlastní loď má strop plochý a prostor pod věží je zakončen valenou klenbou. V presbytáři se na pilířích nachází postranní kruchta ze dřeva. V lodi je kruchta trojramenná s dvoupatrovými postranními rameny. Uvnitř kostela se nenachází žádné historicky významné vybavení.

V interiéru stavby jsou umístěny figurální náhrobníky z přelomu 17. a 18. století, dále ze druhého desetiletí téhož století a též z období okolo roku 1730. Další náhrobníky se nacházejí na jižní vnější stěně kostelní věže. Ty jsou barokní a pocházejí ze druhé poloviny 17. století a období kolem roku 1700.

V době, kdy Višňovou spravoval ex currendo z Frýdlantu P. Ladislav Kubíček (v l. 1987-1993) byl zástěnou oddělen presbytář od lodi, která již byla v havarijním stavu. Presbytář byl následně upraven na kapli, aby bylo možno sloužit bohoslužby v důstojném prostředí.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Visnova_Kirche1.JPG/800px-Visnova_Kirche1.JPG Višňová (Weigsdorf) - kostel svatÊho Ducha (10).JPG

 

Hřbitov Zdroj C)

Kolem kostela se rozkládá hřbitov, na kterém je možné najít barokní epitaf ve formě oltáře s vysokým figurálním reliéfem. Dále obsahuje stuhu a akantové ornamenty. Vše pochází z počátku 18. století. Na hřbitově se nachází také klasicistní náhrobek vytvořený v době kolem roku 1800.

 

Tvrz

Na základech tvrze stojí obytný dům, značně zmodernizovaný

Na obrázku může být: dům, obloha, rostlina, strom, tráva, mrak, venku a příroda

 

Dům č.p.5 Zdroj C)

Hrázděný

Višňová 5.JPG

 

Dům č.p.7

Hrázděný

 

Dům č.p.12

Hrázděný

 

Dům č.p.18 Zdroj C)

Hrázděný

Višňová 18 - 01.JPG

 

Dům č.p.41 Zdroj C)

Hrázděný

Višňová - čp. 41 (1).JPG

 

Dům č.p.75 Zdroj C)

Hrázděný

 

Dům č.p.77

Hrázděný, výplně nevhodně nahrazovány pórobetonovými tvárnicemi

 

Dům č.p.86

Hrázděný

 

Dům č.p.98

Hrázděný

 

[Hasičské skladiště]

U č.p.151, zbořeno po 2012

 

Škola

…

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Frýdlant, s.o.Frýdlant

1961 Okres Liberec

2003 Pověřený městský úřad Frýdlant

 

Znak obce Višňová

Historie obce Zdroj C)

Poprvé se název obce Višňová objevuje roku 1334 ve jménu Petrus de Wicgnandisdorf, kostel nad obcí je písemně doložen roku 1346. Pojmenování se z původního Wicgnandisdorf změnilo na Weigsdorf, které se používalo až do roku 1948. Obec se historicky dělila na tři části: Horní Višňovou, patřící k zawidówskému panství, Střední Višňovou, patřící k Žitavě a Dolní Višňovou, patřící k panství frýdlantskému, přičemž průběh hranice mezi Čechami a Horní Lužicí tu byl podobně komplikovaný, jako v případě bývalých státních hranic v Oldřichově na Hranicích.

Toto rozdělení bylo zrušeno v roce 1848 při úpravě zemských hranic.[3] Tak vznikly dvě obce: česká a saská. Saská část tehdejší Višňové leží dnes v Polsku a nazývá se Wigancice Żytawskie.

Již po třicetileté válce se v obci rozmohlo pěstování lnu a tkalcovství a koncem 18. století také bavlnářství. Ve druhé polovině 19. století se však začala prosazovat moderní strojová výroba v továrnách. Námezdní práce v továrnách se společně s výrobou domácí staly nejčastějším způsobem obživy obyvatel Višňové. Pouze menší část obyvatel se živila výhradně zemědělstvím. Kvůli pokračující industrializaci byly v oblasti postaveny moderní komunikace: silnice ze Saska roku 1852, do Frýdlantu roku 1872. Rozhodující pro další hospodářský rozvoj oblasti bylo postavení železnice Liberec – Frýdlant – Zawidów a zdejšího nádraží (1875).

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

912 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

 

Kód CZ 9675

Minkovice

(Minkwitz)

 

Železný kříž

Na začátku obce

 

Dům č.p.12

Hrázděný

 

Dům č.p.13

Hrázděný

 

Dům č.p.15

Hrázděný

 

Dům č.p.16

Hrázděný

 

Dům č.p.21

Hrázděný

 

Dům č.p.22

Hrázděný

 

Dům č.p.33

Hrázděný

 

Dům č.p.38

Hrázděný

 

Dům č.p.40

Hrázděný

 

 Jaromír Lenoch Š  Aktualizace 2.3.2019