Kód CZ

Břevnice

Kamenný kříž

1760

 

Zámeček

Barokní, 18.stol.obdélná, patrová budova

 

Sýpka

Vedle zámku, patrně starší než zámek

 

Dvorec Lažany

Uvnitř sklenuta budova křížovými klenbami

 

Park

Kolem zámku

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Havlíčkův Brod

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

241 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.1.2013