Kód CZ

Lipnice nad Sázavou

Osada: Vilémovec

Kostel sv.Víta

Pův.gotický. nově vystavěn či přestavěn 1620, vyhořel 1869 spolu s hradem,

 

Fara

 

Hradní kaple sv.Vavřince

Připomínána 1370, částečně zřícená, ve 20.stol.rekonstruována, pův.presbytář obrácen ve vstupní síň

 

Zvonice

Na místě staré hradní bašty v 1.pol.18.stol.

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

Na náměstí, 1700, výrazná

 

Socha P.Marie Immaculaty

Na náměstí, 1700

 

Náhrobní kameny

Pozdně gotické majitelů hradu, u kostela

 

Hrad Lipnice

Založen ve 13.stol., v 1.pol.14.stol.nově vystavěn. 1869 vyhořel , od 1918 opravován

 

Hradby

Dvě brány, Horní zbořena po požáru 1869, z Dolní nepatrné zbytky

 

Dům č.p.10

Na náměstí, neogotický, pol.19.stol.

 

Dům č.p.59

Lidové baroko v přechodu k empíru,

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Havlíčkův Brod, s.o.Havlíčkův Brod

1961 Okres Havlíčkův Brod

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Městečko v podhradí, několik charakteristických domů pololidové architektury na nichž se mísí barok, empír a neogotické prvky

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1268

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82 

 

Kód CZ

Vilémovec

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 1.1.2013